Anarchizm - idee i nurty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm - idee i nurty - strona 1 Anarchizm - idee i nurty - strona 2

Fragment notatki:

Anarchizm - idee i nurty Anarchizm indywidualistyczny
- pełna i absolutna wolność jednostki
- unikanie podporządkowania grupowym formom współżycia, które są warunkowo dopuszczone przez inne nurty anarchizmu
- godzą się, co najwyżej na „minimum państwa”, „minimum organizacji”, „minimum społeczeństwa”
- zyskał największe znaczenie w Anglii, Francji, Niemczech, Rosji, Ameryce
- przedstawiciele: Wiliam Godwin, Max Stirner, John Mackay, Pierre Joseph Proudhon
Anarchizm kolektywistyczny
- wolność jednostki realizowana w kolektywnych społecznościach
- doktryna solidaryzmu i altruizmu
- współżycie kolektywne w ramach społeczeństwa bezpaństwowego
- społeczeństwo, państwo, kolektywy własnością wspólną
- Michaił Bakunin
Anarchizm komunistyczny
- wolność osiągnięta w społeczeństwie zorganizowanym w kolektywy
- jednak poprzestaje głównie na wspólnocie
- można go traktować jako jedną z odmian anarchokolektywizmu - zasada od każdego i każdemu wg jego woli
- Piotr Kropotkin
Anarchizm syndykalistyczny
- projekty ustroju społecznego opartego na syndykatach, czyli związkach zawodowych łączących władzę polityczną z władzą ekonomiczną
- gałęzie przemysłu zorganizowane w syndykaty
- odrzucenie rewolucji i parlamentaryzmu jako formach walki
- polegają głównie na różnych formach presji ekonomicznej robotników na kapitalistów, najwyżej ceniono strajk generalny
- Fernand Pelloutier, Georges Sorel, Edward Abramowski
IDEE I WARTOŚCI ANARCHIZMU
- wszelkie podporządkowanie kłóci się z anarchizmem, który zmierza do spontaniczności, dlatego część anarchistów odrzucała wyodrębnienie doktrynalnych idei ruchu, poza ideą wolności, choć dla celów porządkujących można określić swego rodzaju hierarchię idei
Idea człowieka:
- człowiek jest z natury dobry
- przyczyn złego postępowania szukają w zewnętrznych uwarunkowaniach życia
- wiara w pozytywne zmiany tych uwarunkowań na drodze wychowania i edukacji
- wyzwolenie człowieka spod zniewalających autorytetów, władzy, a zwłaszcza państwa
- woluntaryzm w życiu człowieka
- bardziej polegają na emocjach niż na rozumie
- zainteresowanie istotą każdego, pojedynczego człowieka
Idea władzy:
- krytyka państwa, często rządu, a niekiedy innych przejawów władzy
- zarzuca państwu sztuczność, przymusowość, hierarchiczność
- odrzuca obok rządów niedemokratycznych też te demokratyczne
- władza pochodząca w wyborów demokratycznych może być gorsza niż władza dyktatorska


(…)

… i kreatywnego działania jednostek i grup społecznych
- pełna wolność czyni ludzi w pełni odpowiedzialnymi za swoje czyny
- dąży do syntezy wolności negatywnej (życie bez przymusu narzucanego przez władzę) i pozytywnej (realne osiąganie celów jednostek i grup)
- aby pogodzić wolność jednostki z wymogami życia społecznego, anarchiści zbliżają się do różnych założeń kapitalizmu, socjalizmu czy komunizmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz