Anarchizm - Godwin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm - Godwin - strona 1 Anarchizm - Godwin - strona 2 Anarchizm - Godwin - strona 3

Fragment notatki:

Anarchizm - doktryna, jej odmiany i przedstawiciele Anarchizm :
źródła. Ogólna charakterystyka :
anarchizm rozwijał się odmiennym nurtem niż pozostałe idee robotnicze, choć w wielu kwestiach nawiązywał do podstaw ideowych socjalizmu (anarchizm to doktryna skrajna)
wyrażał on protest przeciwko zaistniałej rzeczywistości (złu, rozczarowaniom jakie przynosił kapitalizm, itd.)
formułował program „polepszenia świata” (anarchiści głosili, że źródłem wyzysku społecznego nie jest klasowy podział społeczeństwa, ale istnienie państwa, przeto postulowali, aby znieść państwo i utworzyć ustrój bezpaństwowy, wolny od przymusu, oparty na związkach producentów i konsumentów) podstawowymi składnikami doktryny anarchizmu były :
zasada bezwzględnej wolności jednostki i wynikający z niej indywidualizm
wiara w dobroć natury ludzkiej
woluntaryzm - tendencja do traktowania woli ludzkiej jako motoru wszelkich poczynań człowieka
idealistyczne pojmowanie historii
anarchiści potępiali ideę dyktatury proletariatu i dążenia robotników do przejęcia władzy
nawiązywali do anarchizujących doktryn minionych wieków, np. do starożytnych cyników, do ideologii niektórych sekt religijnych
anarchizm żerował na desperacji ludzi i na nihilizmie lumpenproletariatu
William Godwin(1765-1836) pastor, żonaty z feminsistką Mary Wollstonecraft;
UTOR 'aN INQUIRY CONCERNING THE 'PRICNCIPLES OF POLITICAL JUSTICE AND ITS INFLUENCE ON GENERAL stan natury jako stan pełnej równości, liberalno uutylitarystyczna wizja człowieka, człowiek kalkuluje i żyje tak, by wyzbyć się zła, by ominąć niedogodności
zniesienie wojen, równość majątkową, likwidacj akary śmierci(zamiast represji powienno stosować się środki wychowawcze)
trzeba wstąpić do naturalnych wspólnot(parafia) uważał, ze gdy żyje się w małej gr społecznej i ta gr społ dyspnuje jakimiś środkami wyhowawczymi, to to jest daeko bardzie skuteczne niż scetarlizowany wymiar sprawiedliwości
człowiek z natury jest dobry i nawet najgorszego można wyuczyć dobra
instytucję małześtwa zastąpić naturalnymi związkami opartymi na uczuciach;
nie chciał rewolucji, uważał że trzeba zacząć od decentralizacji i ograniczenia funkcji pańtwa( co widział jako proces) uważał , że państwo w niczym nie przyczynia się do poprawey sytuacji jednostki;
należy równo podzielić własność , żeby każdy coś posiadał- nie chciał zniesienia własności, chciał żeby była ona równa;
w doktrynie tej wyróżnić możemy trzy główne nurty :
anarchoindywidualizm


(…)

… otwartego terroru, aby wymóc na władzach realizację ich postulatów
anarchizm jako doktryna odegrał niemałą rolę w ruchu robotniczym
Syndykalizm: (str. 297)
syndykalizm, nazywany również anarchosyndykalizmem, był kierunkiem który rozwinął się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Zrodził się w łonie francuskiego ruchu robotniczego. Syndykaliści nawiązywali do wielu nurtów socjalizmu.
poglądy syndykalistów:
uważali, że wszelkie środki produkcji, dobra materialne przejdą w ręce związków zawodowych - syndykatów
odrzucali polityczne ciągoty proletariatu, zmierzające do przejęcia władzy i dyktatury
krytykowali parlamentarne formy walki
opowiadali się za „bezpośrednią” rewolucją
byli bardziej radykalni niż marksiści
Georges Sorel: (1847-1922), francuski filozof i socjolog, główny ideolog syndykalizmu, autor…
… nurty:
anarchoindywidualizm
anarchokolektywizm
anarchokomunizm
Pierre Joseph Proudhon: (1809-1865), główny przedstawiciel anarchoindywidualizmu, autor wielu prac, m.in.: „Co to jest własność?”, „System sprzeczności ekonomicznych albo filozofia nędzy”.
poglądy Proudhona:
współczesna mu rzeczywistość pozbawiona była, wg niego, zasad sprawiedliwości i wolności
istniejący system wielkokapitalistyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz