Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej- opracowanie - strona 1 Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące bieżącej polityki gospodarczej
Za najważniejszy cel uznano oparcie całej gospodarki, na zasadach rynkowych. W związku z tym równolegle ze znoszeniem monopoli i reglamentacji środków produkcji, ceny miały być kształtowane przez relacje popytu i podaży, a dotacje sukcesywnie ograniczane i przekazywane konsumentom.
Najważniejsze w bieżącym roku zadania polityki gospodarczej to:
-jakościowa i ilościowa poprawa zaopatrzenia rynku konsumpcyjnego,
-poprawa warunków dokonywania zakupów w sklepach i obsługi w zakładach usługowych.
Realizacja tych zadań miała następować poprzez:
-zwiększanie podaży za pomocą pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorstw we wszystkich sektorach własnościowych;
-oszczędności w wydatkach państwowych;
-dostosowanie globalnego popytu przedsiębiorstw i ludności z uwzględnieniem jej ochrony przed skutkami inflacji do możliwości podażowych gospodarki.
Inne istotne zadania do zrealizowania:
- dostawy krajowych towarów rynkowych i usług miały rosnąć, poczynając od bieżącego roku, w tempie nie niższym od tempa wzrostu dochodu narodowego wytworzonego. Znacząco wzrośnie podaż obuwia, odzieży oraz podstawowych artykułów trwałego użytku.
- część przemysłu obronna miała zostać przestawiona na produkcję artykułów konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych. Już w bieżącym roku przemysł ten zwiększył dostawy na potrzeby cywilne o co najmniej 110 mld zł
-zmniejszany miał być udział kompleksu pa1iwowo-energetycznego i surowcowego w całości nakładów na inwestycje. Oszczędności z tego tytułu miały być skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia zmniejszające energochłonność gospodarki, a także na potrzeby gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków
-przeciwdziałanie narastającej dolaryzacji gospodarki poprzez wycofywanie ze sprzedaży za waluty obce w obrocie wewnętrznym towarów i usług krajowych oraz ograniczenia liczby przedsiębiorstw uprawnionych do sprzedaży za waluty obce w sferze rynku detalicznego.
Plany ograniczenia inflacji
-w ciągu dwóch trzech lat nastąpić miało zrównoważenie budżetu centralnego.
-został zastosowany ostry reżim oszczędnościowy w odniesieniu do wydatków państwowych -wydatki budżetu na dotacje zostaną zmniejszone w związku z upadłością lub likwidacją przedsiębiorstw trwale nierentownych.
-zapoczątkowany został proces pokrywania deficytu budżetowego państwa z nieinflacyjnych źródeł, tj.z dochodów ze sprzedaży i dzierżawy mienia państwowego: mieszkań, ziemi, sklepów itd.
- miał zmniejszyć się udział budżetu centralnego w dochodach i wydatkach państwowych na rzecz budżetów terenowych.

(…)

… bankowym
- Głównym narzędziem była indeksacja płac ustalona na poziomie 0,8 co oznacza, że na każdy 100% wzrostu inflacji gwarantowano 80% wzrostu płac.
Problem zadłużenia
- Po wyborach z 4 czerwca 1989 roku, rząd Rakowskiego nadal działał. Przygotował w porozumieniu z ekspertami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego program gospodarczy na lata 1989 - 1992. Do dymisji podał się 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz