Funkcje gospodarcze państwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje gospodarcze państwa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje gospodarcze państwa.
Konieczność interwencjonizmu państwa ze względu na następujące niesprawności rynku:
Nieefektywna alokacja zasobów i obniżenie dobrobytu spowodowane załamaniami w gospodarce, istnieniem monopoli, niedoskonałej informacji i ograniczonej mobilności czynników wytwórczych
Negatywne efekty zewnętrzne - np. zanieczyszczenie środowiska, których eliminacja spowodowałaby podniesienie kosztów produkcji (zmniejszenie zatruciem)
Potrzeba dostarczania niezbędnych dóbr i usług publicznych Na rynku mogą być wytwarzane dobra niemoralne (broń, narkotyki etc.)
Rozwarstwienie, napięcia społeczne spowodowane różnicami dochodowymi
Interwencjonizm zakłada przeciwdziałanie wadom wolnego rynku i przejęcie tych zadań przez państwo, których rynek nie jest w stanie skutecznie wypełnić.
Przeciwnicy interwencjonizmu uważają m.in., że prowadzi on do:
maksymalizacji kosztów, deficytu budżetowego, ogranicza wzrost gospodarczy, prowadzi do systemowej nieskuteczności polityki gospodarczej
Formy interwencjonizmu państwowego:
określanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego
formułowanie planów makroekonomicznych
prawodawstwo gospodarcze (cel - kształtowanie ustroju gospodarczego)
redystrybucja dochodów
sterowanie gospodarką
produkcja oraz zakup dóbr i usług
Państwo spełnia funkcje społeczne, zarządcze i ekonomiczne w dziedzinach tj.:
zapewnienie bieżącej równowagi makroekonomicznej
przeciwdziałania wahaniom cyklicznym, bezrobociu
tworzenie warunków do długotrwałego rozwoju
dystrybucja dochodów, badania naukowe
ochrona środowiska
budowa infrastruktury społecznej i technicznej
przekształcenia strukturalne w gospodarce
Funkcje ekonomiczne:
funkcja stabilizacyjna - przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom (inflacja, bezrobocie, deficyt bilansu płatniczego)
funkcja alokacyjna - przeciwdziałanie zjawiskom monopolistycznym i wzmacnianie konkurencji
funkcja redystrybucyjna - korygowanie podziału dochodu z zachowaniem minimum egzystencji
funkcja adaptacyjna - państwo dostosowuje gospodarkę do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych
Funkcje zarządcze: kontrola, administrowanie i planowanie w gospodarce
Funkcje społeczne: działania negocjacyjne państwa (np. poziomu płac) i działania wychowawcze (kształtowanie pożądanych zachowań konsumenckich)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz