Geneza prawa gospodarczego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza prawa gospodarczego- opracowanie - strona 1 Geneza prawa gospodarczego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Geneza prawa gospodarczego.
Pr. gosp. - jedna z dziedzin prawa. Jest to nowa dziedzina pr., powstała po I W. Św. Jest to wytwór państwa niemieckiego. Pierwszym ustawodawstwem odnoszącym się do prawa gosp. był Francuski kodeks handlowy z 1807r., następny był Niemiecki k.h. z 1897r.. K.h. w Polsce w 1934r..
Definicja prawa gospodarczego.
Pr. gosp. - zespół norm prawnych ustanowionych lub usankcjonowanych przez państwo, których przestrzeganie gwarantowane jest przepisem państwowym. Jest to jedna z dziedzin prawa.
Źródła prawa gospodarczego.
Źródła pr. gosp.: *Konstytucja RP '97 *umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę *ustawy zwykłe: *pr. o dział. gosp. *o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym *o krajowym rejestrze sądowym '97 *kodeks sp. handl. *z 81 o przedsiębiorstwach państwowych *z 81 o załodze przedś. państw. *z 96 o komercjalizacji i prywatyzacji przedś. państw. *rozporządzenia (powoływanie właściwych ministrów)
Co to są przepisy parlamentarne.
Przepisy parametryczne - jeden z rodzajów przepisów prawa gosp. Przepisy te bezpośrednio łączą się z ekonomią i określają różnego rodzaju wielkości ekonomiczne (wzrost gospodarczy, PKB, PKN).
Zasady prawa gospodarczego.
Zasady prawa wyznaczają granice, zakres, treść, obowiązywanie danej dziedziny prawa. Istnieją zas. wspólne dla całego prawa. Żaden inny przepis nie może łamać zas. prawa. Jest to prawo sensu stricto. Stanowią integralną część każdego przepisu, aktu prawnego, ustawy, Konstytucji itd. Szczególna rola zas. pr. gosp.: *Wyznaczają kierunek działań prawodawczych wskazując jakie stany rzeczy prawodawca powinien osiągnąć poprzez tworzenie prawa oraz jakich wartości w procesie prawodawczym nie powinien naruszyć. *Ukierunkowują proces interpretacji przepisów prawa (wykładnia prawa): *w. językowe *w. dokładne *w. systemowe *w. niedokładne *w. celowościowe *w. autentyczne (legalne) - w. ze względu na podmiot *Wskazują kierunki stosowania prawa, oraz sposoby czynienia użytku z luzów decyzyjnych [pewna swoboda pozostawiona organowi stosującemu prawo (sąd) do wydawania rozstrzygnięć w rozpatrywanym przedmiocie. (Sąd orzeka na podstawie wiedzy i doświadczenia.)] *Ukierunkowują sposób czynienia użytku z różnych przysługujących określonym podmiotom praw. Wybrane zas. pr. gosp.: *z. wolności gosp. wyraża się: *w zakresie podejmowania i prowadzenia dz. gosp. *w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej tej działalności *z. samodzielności gosp. i finansowej przedsiębiorcy. Każdy podmiot w Polsce jest samo finansujący i sam prowadzi dz. gosp. *Równość przedsiębiorców co do prawa. Istnieją pewne niuanse powodujące, że tak jest: *zapobieganie politykom monopolistycznym (Microsoft) *ustawa dotycząca nieuczciwej konkurencji *Dobrowolność zrzeszania się przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i konsumentów.

(…)

… gospodarczego: *z. praworządności ingerencji państwa w sferę gospodarczą - interwencjonizm państwowy - rozbudzenie gospodarki w strefie budownictwa po wielkim kryzysie gospodarczym USA w 1930r.. *z. demokracji gosp. - stołeczna gospodarka rynkowa jest wyrazem tej zasady. *z. ochrony gosp. interesów publicznych. *z. państwowej ochrony stosunków gosp.: *ochrony prawnej własności środków produkcji *ochrony…
… *zabezpieczenie zatrudnienia *zagwarantowanie wolności handlu zagranicznego, wymiany walut i przez rozbudowę podziału pracy *zabezpieczenie porządku pieniężnego przez: * centralny bank emisyjny *stabilność budżetu państwa *zabezpieczenie równowagi bilansu płatniczego i stosunków gospodarczych z zagranicą *bezpieczeństwo, sprawiedliwość i postęp społeczny przez: *maksymalizację produktu społecznego *ustanowienie porządku konkurencji *państwową korektę podziału dochodu i majątku w formie: świadczeń pomocy socjalnej, rent, płatności wyrównawczych, zasiłków na budowę mieszkania, subwencji i środków na podjęcie dz. gosp.. Wg koncepcji s.g.r państwo ma spełniać funkcje: *ogólnospołeczne *programować i prognozować rozwój gosp. *inspirować przekształcenia własnościowe *kreować zrównoważony rynek *sprawiać, że uczestnicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz