Praktyki monopolistyczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praktyki monopolistyczne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co to są praktyki monopolistyczne?
To porozumienia polegające na: *podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych *ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i zasad ich kształtowania *ustaleniu warunków zawieranych umów *ustaleniu lub ograniczeniu wielkości produkcji, sprzedaży lub skupu towarów *ograniczeniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem. Za praktyki monopolistyczne uznaje się także nadużywanie pozycji dominującej na rynku: *przeciwdziałanie kształtowaniu konkurencji *odmowę sprzedaży lub skupu towarów, dyskryminującą niektórych przedsiębiorców przy braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia lub zbytu *podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych *sprzedaż towarów w sposób powodujący uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub innych podmiotów *nieuczciwe oddziaływanie na kształtowanie cen, w tym cen odsprzedaży, oraz sprzedaż poniżej kosztów w celu eliminacji konkurentów *stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw *narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących przedsiębiorcy narzucającemu te warunki nieuzasadnione korzyści *uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia nie związanego z przedmiotem umowy, którego nie przyjęłaby lub nie spełniłaby, mając zapewnioną możliwość wyboru. Oddziaływanie na kształtowanie struktur przedsiębiorców.
Urząd ochrony Konkurencji i konsumenta w stosunku do przedsiębiorcy może: *Nakazać podział przedsiębiorcy *Rozwiązać przedsiębiorstwo *Ograniczyć prowadzenie działalności gosp. w danym zakresie. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia decyzji o łączeniu przedsiębiorstwa do U.O.K.i K. w ciągu 14 dni od dokonania tej czynności. Urząd bada czy połączenie to nie złamie przepisów ustawy antymonopolowej. Rodzaje łączenia: *Koncentracja strukturalna- połączenie organizacyjne *Koncentracja majątkowa- jedno przedsiębiorstwo nabywa mienie drugiego *Koncentracja kapitałowa- objecie lub nabycie akcji *Koncentracja personalna- w zarządzie 2 spółek zasiada ta sama osoba *Koncentracja władzy
Co to są kartele cenowe, a co porozumienia kondycjonalne?
Kartele cenowe - praktyki monopol. polegające na ustaleniu cen oraz zasad ich kształtowania między konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi. P. kondycjonalne - ustalenie przez konkurentów lub ich związki warunków umów zawieranych z osobami trzecimi.
Co to są porozumienia podziałowe, a co kontygentowe?
P. podziałowe - praktyki monopol. polegające na podziale rynku wg kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych. P. kontygentowe - ustalenie lub ograniczenie wielkości produkcji, sprzedaży lub skupu towarów.


(…)

… do podmiotów dominujących na rynku?
*nakaz podziału przedś. (państwowego lub spółdzielni) *nakaz rozwiązania przedś. (spółki prawa handlowego) *nakaz ograniczenia prowadzenia dz. gosp. w danym zakresie (dotyczy wszystkich przedsiębiorstw) - stosowany niezależnie od dwóch pierwszych nakazów.
Zakres przedmiotowy czynu nieuczciwej konkurencji
Czyn nieuczciwej konkurencji- działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz