Ochrona konkurencji i konsumentów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji i konsumentów - strona 1 Ochrona konkurencji i konsumentów - strona 2 Ochrona konkurencji i konsumentów - strona 3

Fragment notatki:


Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Przesłanki zastosowania zakazu porozumienie,
uczestnikami porozumienia są przedsiębiorcy,
porozumienie zostało zawarte w antykonkurencyjnym celu lub wywiera antykonkurencyjny skutek,
porozumienie powoduje odczuwalne ograniczenie konkurencji.
Zakazem porozumień ograniczających konkurencję objęte jest tylko działanie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy To przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a)  osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b)  osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c)  osoba fizyczna, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, d)  związek przedsiębiorców na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Współdziałanie przedsiębiorców Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorców jest naturalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Współdziałanie to może mieć różne cele, ale najczęściej służy organizowaniu:
kooperacji między podmiotami działającymi na tym samym szczeblu obrotu (współdziałanie poziome) - kooperacja pozioma (horyzontalna);
wymianie towarowej między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (współdziałanie pionowe) - pionowe (wertykalne) stosunki wymiany towarowej. Kooperacja Kooperacja pozioma (horyzontalna) może polegać na trwałych wzajemnych świadczeniach, różnorodnych wspólnych działaniach lub tylko na uzgadnianiu działań. Kooperacja może prowadzić do uzyskania istotnych korzyści gospodarczych w postaci podziału ryzyka i kosztów przedsięwzięć gospodarczych, wymiany wiedzy technicznej i organizacyjnej (know-how), szybszego wprowadzania innowacji. W takich przypadkach jest co do zasady dozwolona. Kooperacja może jednak zakłócać konkurencję, zwłaszcza gdy:
przedsiębiorcy umawiają się co do zakresu i metod ustalania cen lub wielkości produkcji, podziału rynków zbytu lub
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz