Prawna ochrona rynku i konsumenta

note /search

Gwarancja jakości i gwarancja europejska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Gwarancja jakości i gwarancja europejska Gwarancja jakości Gwarancja jakości powstaje na podstawie umowy. Do zawarcia umowy konieczne jest wydanie dokumentu gwarancyjnego, który może wystawić sprzedawca lub producent. Oświadczenie gwaranta wymaga zachowania formy pisemnej, natomiast oświadczenie ...

Ochrona konkurencji i konsumentów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1533

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Przesłanki zastosowania zakazu porozumienie, uczestnikami porozumienia są przedsiębiorcy, ...

Odpowiedzialność za produkt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 449¹ - 449¹⁰. Składniki oceny bezpieczeństwa: Wady konstrukcyjne (myśl techniczna), Wady instrukcyjne (korzystający źle zaznajomiony), Wady fabryczne (pojedyncze sztuki w serii wynikłe z zawo...

Podstawowe pojęcia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1568

Podstawowe pojęcia Konkurencja, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, Konsument, Swoboda kontraktowania, Bezpieczeństwo produktów, Umowa adhezyjna, Wzorzec umowny. Konkurencja - jej znaczenie w gospodarce i prawie Wolna (swobodna), uczciwa i równa konkurencja jest fu...

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym Zakres podmiotowy Przedsiębiorcy - to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i c...