Odpowiedzialność za produkt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za produkt - strona 1 Odpowiedzialność za produkt - strona 2

Fragment notatki:


Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 449¹ - 449¹⁰. Składniki oceny bezpieczeństwa: Wady konstrukcyjne (myśl techniczna),
Wady instrukcyjne (korzystający źle zaznajomiony),
Wady fabryczne (pojedyncze sztuki w serii wynikłe z zawodności maszyn lub błędów ludzi obsługujących maszyny),
Wady związane z „ryzykiem postępu” - stan wiedzy i techniki (najnowsza myśl i rozwiązanie). Produkt Produkt to rzecz ruchoma, choćby została ona połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energia elektryczna. Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.
Podmiot odpowiedzialny Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Zakres odpowiedzialności producenta Producent odpowiada za szkodę na mieniu tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego użytku i w taki przede wszystkim sposób korzystał z niej poszkodowany.
Przesłanki odpowiedzialności Ryzyko jako zasada odpowiedzialności,
Wprowadzenie niebezpiecznego produktu do obrotu,
Szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy wprowadzeniem do obrotu, a wyrządzeniem szkody (b i c). Wyłączenie odpowiedzialności producenta - przesłanki egzoneracyjne Producent nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli:
produktu nie wprowadził do obrotu albo wprowadzenie produktu do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej,
właściwości niebezpieczne produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie, nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, albo właściwości niebezpieczne wynikały z zastosowania przepisów prawa.
Domniemanie Domniemywa się, że produkt niebezpieczny, który spowodował szkodę, został wytworzony i wprowadzony do obrotu w zakresie działalności gospodarczej producenta.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz