Odpowiedzialność za produkt - Poszkodowany a konsument

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za produkt - Poszkodowany a konsument - strona 1 Odpowiedzialność za produkt - Poszkodowany a konsument - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za produkt I. Charakter odpowiedzialności producenta Poszkodowany a konsument - pojęcie poszkodowanego w myśl przepisów o produkcie niebezpiecznym jest szersze niż konsumenta. Deliktowy charakter odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu niebezpiecznego produktu.
II. Produkt niebezpieczny Produkt niebezpieczny - rzecz ruchoma (choćby została połączona z inną rzeczą), zwierzę lub energia elektryczna nie zapewniająca bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu (poziom oczekiwań konsumenta jako przesłanka uznania za niebezpieczny).
Ocena produktu jako niebezpiecznego ma charakter dynamiczny, zmienny w czasie . Kodeks reguluje, że produkt nie może być uznany za niebezpieczny tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.
III. Przesłanki i zasada odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Przesłanki odpowiedzialności :
- ryzyko (kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek za ten produkt)
- wprowadzenie do obrotu
- szkoda
- związek przyczynowy między niebezpiecznymi właściwościami produktu a szkodą
Wyłączenie odpowiedzialności :
- dowód, że nie wprowadził go do obrotu albo gdy wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej (domniemywa się, że produkt niebezpieczny, został wytworzony i wadzony do obrotu w zakresie działalności gospodarczej producenta)
- dowód, że właściwości niebezpieczne ujawniły się po wprowadzeniu produktu do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyny tkwiącej uprzednio w produkcie
- dowód, że ze względu na stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia do obrotu nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu  ryzyko rozwoju
- dowód, że niebezpieczne właściwości produktu wynikały z zastosowania przepisów prawa Zakres szkody podlegającej naprawieniu podlega ogólnym zasadom, z wyłączeniem uszczerbków, których naprawienie zostało odrębnej regulacji przepisów o produkcie niebezpiecznym. Nie obejmują one kompensacji szkody na osobie (majątkowa i niemajątkowa), ograniczają natomiast szkody na mieniu : - producent odpowiada za szkodę na mieniu tylko wówczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego użytku i w taki sposób przede wszystkim korzystał z niej poszkodowany (kryterium obiektywne i indywidualne łącznie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz