Podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia - strona 1 Podstawowe pojęcia - strona 2 Podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Podstawowe pojęcia Konkurencja,
Działalność gospodarcza,
Przedsiębiorca,
Przedsiębiorstwo,
Konsument,
Swoboda kontraktowania,
Bezpieczeństwo produktów,
Umowa adhezyjna,
Wzorzec umowny.
Konkurencja - jej znaczenie w gospodarce i prawie Wolna (swobodna), uczciwa i równa konkurencja jest fundamentem gospodarki rynkowej. Negatywnym przeciwieństwem wolnej konkurencji są zjawiska monopolistyczne. Ochrona konkurencji skorelowana jest z ochroną konsumentów. Działania polegające stanowieniu i stosowaniu norm prawnych w celu ochrony konkurencji i konsumentów (interwencja państwa w gospodarkę) mają zapewnić:
pożądaną z punktu widzenia polityki ekonomicznej -efektywną konkurencję na rynku.
jeśli są to działania o charakterze administracyjnoprawnym, podejmowane w interesie publicznym, to mieszczą się w zakresie reglamentacji gospodarczej (koncesje, zezwolenia działalność regulowana).
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. Przepisy art. 101-106 TFUE i akty prawa wtórnego.
Wyżej wymienione tworzą tzw. publicznoprawne reguły konkurencji.
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. (B2C).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. (B2B).
Akty unijnego prawa wtórnego (liczne dyrektywy i rozporządzenia).
Wyżej wymienione tworzą tzw. prywatnoprawne reguły konkurencji.
Ochrona uczciwej konkurencji.
Działania (co do zasady) w interesie indywidualnym (przedsiębiorców lub konsumentów) środkami prywatnoprawnymi.
Rynek właściwy (UOKiK) Konkurencja jest zjawiskiem występującym na określonym rynku - rynku właściwym, dlatego jego wyznaczenie jest konieczne ażeby ustalić, czy złamane zostały reguły konkurencji.
Rynek właściwy wyznacza się w oparciu o trzy kryteria:
Kryterium produktowe - rynek towarów (w tym usług) które zaspokajają te same potrzeby, mają zbliżone właściwości oraz podobny poziom jakości i ceny. Kryterium geograficzne - wyodrębniony obszar wyznaczony barierami dostępu do rynku, przepisami prawa, kosztami transportu, właściwościami towaru, preferencjami konsumentów.
Kryterium czasowe - rynek jest właściwy tylko w określonych ramach czasowych.
Działalność gospodarcza (art. 2 s.d.g.)
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.


(…)

…. W przepisach prawa nie została przyjęta definicja wolnego zawodu.
Wolne zawody (art. 88 k.s.h.)
Kodeks obejmuje zawody wykonywane przez adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Nie jest to zamknięta lista. Można tu wskazać inne zawody, które w sensie ogólnym są wolnymi zawodami np. aktor, dziennikarz, zarządca nieruchomości. Przedsiębiorstwo Znaczenie podmiotowe: jest to jeden z rodzajów osób prawnych będących zarazem przedsiębiorcami - przedsiębiorstwo państwowe;
Znaczenie funkcjonalne…
… RP stanowi społeczna gospodarka rynkowa, oparta m.in. na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej (art. 20);
ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22).
Zasada wolności gospodarczej Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz