Nieuczciwa praktyka rynkowa

Notatki z prawa konsumenta

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr hab. inż. Tadeusz Cyrul
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje...

Ochrona konkurencji - wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1029

3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji Konsument - brak jednolitej def...

Zbiorowe interesey konusmentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Ochrona prawna konkurencji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; 3)   nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej...

Ochrona konkurencji - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1442

antymonopolowe) Sfera prywatnoprawna (delikty) czyny nieuczciwej konkurencji nieuczciwe praktyki rynkowe - prawo...