Produkt niebezpieczny i praktyki handlowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt niebezpieczny i praktyki handlowe-opracowanie - strona 1 Produkt niebezpieczny i praktyki handlowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PRODUKT NIEBEZPIECZNY- to produkt, który ma cechy nie zapewniające bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu.
Pojęcie szkody według dyrektywy 85/374/EEC:•śmierć;•uszczerbek na zdrowiu;•szkoda materialna o równowartości równej lub większej niż 500 EURO
Przesłanki odpowiedzialności za szkodę:•wytworzenie i wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego;•wyrządzenie szkody;•adekwatny związek przyczynowy między wytworzeniem i wprowadzeniem do obrotu a szkodą.
ZABAWKA-to produkt, który jest przeznaczony:-do używania podczas zabawy (ale nie tylko);-przez dzieci poniżej 14 roku życia.
Grupy zagrożeń:- właściwości fizyczne i mechaniczne; -łatwopalność;-właściwości chemiczne;-właściwości elektryczne;-higiena;-radioaktywność.
Rodzaje ryzyka najczęściej powodowane przez wadliwe zabawki:•ryzyko zranienia;•ryzyko udławienia;•ryzyko uduszenia;•ryzyko uszkodzenia słuchu;•ryzyko uszkodzenia wzroku;•ryzyko zatrucia/uczulenia/alergii;•ryzyko porażenia prądem;•poparzenia.
Zabawka bezpieczna -to taka, która nie wyrządzi krzywdy dziecku, ani osobom towarzyszącym w zabawie, że względu na swoją budowę, informacje jej towarzyszące i właściwe użytkowanie.
Cechy świadczące o bezpiecznej zabawce:-jest czysta;-nie ma ostrych krawędzi;-nie ma widocznych uszkodzeń;-wszystkie elementy są dobrze połączone;-elementy nie są zbyt małe, szczególnie przy zabawkach dla dzieci poniżej 3 lat  nie da się jej połknąć, wsadzić do nosa lub ucha;-jest stabilna - nie wywraca się;-jest wytrzymała na nacisk, nie złamie się;-nie jest zbyt szybka;-nie jest zbyt głośna;-nie zawiera trujących substancji chemicznych.
Praktyka rynkowa - działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.
Nieuczciwa praktyka rynkowa-zachowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.
Praktyki handlowe wprowadzające w błąd:
•Posługiwanie się znakiem zaufania, jakości lub równorzędnym oznaczeniem bez odpowiedniego zezwolenia
;•Reklamy - pułapki;
•reklamowanie produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy w sposób celowo sugerujący konsumentowi, że produkt ten został wykonany przez tego samego przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
•Stosowanie fikcyjnych obniżek;
•Reklamowanie praw konsumenta, które daje mu ustawa;
•Zmuszanie konsumenta do zapłaty za towar, którego jeszcze nie otrzymał;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz