Ochrona konkurencji - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 1 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 1 24.02.2012 r.
Podręcznik:
Ochrona konkurencji i konsumentów Skoczny 2007 r.
Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru.
Źródła prawa ochrony konkurencji:
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16.02.2007 r.
mała zmiana w porównaniu do poprzedniej regulacji
nie dotyczy kwestii konsumenta, czemu poświęcona jest odrębna regulacja
TFUE - art.101-106 (szczególnie ważne art.101 i 102)
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
Konkurencja - mechanizm sterujący rynkami, prawami rynków; brak normatywnej definicji choć to pojęcie pojawia się w ustawie; proces rywalizacji przedsiębiorców na rynku, którzy konkurują o odbiorców, kontrahentów.
Sfera publicznoprawna
ochrona mechanizmu konkurencji (prawo antymonopolowe)
Sfera prywatnoprawna (delikty)
czyny nieuczciwej konkurencji
nieuczciwe praktyki rynkowe
- prawo ochrony konkurencji (instytucje, które mają na celu ochronę konkurencji)
- prawo pomocy
publicznej (generalny zakaz)
- art. 107-109 TFUE
Pierwszą ustawą antymonopolą był Sherman Act, która została przyjęta w 1890 r. po serii połączeń, jakie miały miejsce wśród wielkich korporacji. Zawiera ona dwa wyraźne postanowienia. Pierwsze, w części pierwszej ustawy, która za nielegalne uznaje „każdą umowę, związek w formie trustu lub innej oraz porozumienie tajne w celu ograniczenia produkcji lub handlu pomiędzy stanami lub innymi państwami”. Drugie, w części drugiej ustawy, które stwierdza, że „każda osoba, która będzie działać monopolistycznie albo zawierać tajne porozumienia z inną osobą lub osobami w celu monopolizacji jakiejkolwiek części produkcji lub innymi państwami, winna będzie przestępstwa”. Pierwsza część ustawy zakazuje jakiejkolwiek formy współdziałania, która ogranicza konkurencję, a część druga zakazuje monopolizacji lub jakichkolwiek działań w celu uzyskania pozycji monopolu.
Jak chronić konkurencję, za pomocą jakich środków?
Polityka konkurencji - 3 szkoły, 2 koncepcje:
Koncepcje konkurencji otwarte na skutki (w mniejszości)
szkoła austriacka - przedstawiciel Friedrich August von Hayek


(…)

…, elementem zabezpieczającym
Koncepcje konkurencji zorientowane na skutki (konkurencja nie powinna być chroniona dla samej konkurencji)
szkoła harwardzka - środki przepływają swobodnie
- funkcja redystrybucji dochodów, która nagradza efektywnych a eliminuje nieefektywnych
- możliwość wyboru cena zbliża się do optimum (wszyscy są zadowoleni)
- org. antymonopolowe utrzymują w miarę wysoką liczbę uczestników rynku i czuwają nad tym, aby ta liczba się drastycznie nie zmniejszyła
- klasyfikacja: rynki konkurencji doskonałej (praktycznie nie występują), rynki oligopolistyczne (uznawane za najbardziej efektywne), rynki monopolistyczne (nieefektywne; prowadzą do dyktatu jednego podmiotu; prawo antymonopolowe wino im zapobiegać)
szkoła chicagowska -w opozycji do szkoły harwardzkiej
- konkurencja jest procesem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz