Zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia - strona 1 Zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
I. Zagadnienia oddziaływania państwa na gospodarkę
- przesłanki teoretyczne, podstawowe doktryny
- uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, historyczne, prawne
- modele interwencjonizmu gospodarczego
- formy, środki i zakres oddziaływań na gospodarkę
II. Prawo gospodarcze publiczne - zarys koncepcji
- prawo jako instrument oddziaływania na gospodarkę
- katalog zasad prawa gospodarczego publicznego
- prawne ograniczenia w zakresie wolności gospodarczej, konkurencji, swobody zrzeszania
- formalno prawna równość przedsiębiorców
- państwowa ochrona stosunków gospodarczych
- system źródeł prawa gospodarczego publicznego
- relacje między prawem UE a prawem polskim
III. Podmioty administracji gospodarczej - charakter prawny i zadania
- zakres i charakter prawny administracji gospodarczej
- centralna rządowa administracja gospodarcza, jej rola i struktura
- Rola Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów
- urzędy centralne
- rządowe agencje
- fundacje Skarbu Państwa
- rola terenowej administracji rządowej
- konstrukcja i rola samorządów
- samorząd gospodarczy i zawodowy
IV. Organizacja gospodarki komunalnej
- zakres działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
- problem użyteczności publicznej
- formy organizacyjne gospodarki komunalnej
V. System legalizacji i ujawniania działalności gospodarczej
- formalno prawne warunki podejmowania działalności gospodarczej
- KRS - procedura wpisów i zakres
- rejestr przedsiębiorców i pozostałe części KRS
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej
- system koncesjonowania działalności gospodarczej, zakres, procedura koncesyjna
- zezwolenia, ich rodzaje, procedura wydawania
- licencje i zgody
- działalność regulowana i jej rejestry
- statystyczny rejestr podmiotów gospodarki narodowej
- ewidencja podatkowa przedsiębiorców
- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
VI. Publicznoprawne elementy funkcjonowania przedsiębiorców
- przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej
- rodzaje przedsiębiorców
- warunki prowadzenia działalności gospodarczej
- pomoc publiczna dla przedsiębiorców
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorców
- prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne
VII. Przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce
- istota, zakres i formy przekształceń


(…)


- prywatyzacja przy użyciu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
- prywatyzacja i restrukturyzacja w rolnictwie
VIII. Reglamentacja gospodarki nieruchomościami
- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
- gospodarka nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego
- wywłaszczenie nieruchomości
- reglamentacja nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
- podział i scalenie nieruchomości
IX. Prawna ochrona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz