Zezwolenia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zezwolenia- opracowanie - strona 1 Zezwolenia- opracowanie - strona 2 Zezwolenia- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zezwolenia.
*Zezwolenie określa indywidualne uchylenie ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu dz. gosp., które zostało ustanowione przez państwo w celu zapewnienia realizowanego w interesie publicznym nadzoru nad tą sferą.
Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, ale jedynie je konkretyzuje. *Różnice między koncesją a zezwoleniem: *zezw. nie dotyczy dz. gosp. objętej monopolem *zezw. są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości uchylenia zakazu wykonywania dz. gosp. *obowiązek uzyskiwania zezw. na poszczególne rodzaje dz. określają odrębne ustawy *warunki uzyskania zezw. określają odrębne ustawy w sposób zróżnicowany odpowiednio do specyfiki gospodarczej której dotyczą *udzielenie zezw. następuje w trybie przepisów KPA zmodyfikowanymi niekiedy przepisami szczególnymi *zezwolenia niezależnie od przyjętej nazwy są decyzjami adm. i podlegają ochronie wg zasad przyjętych w KPA *Przesłanki przyznawania zezwoleń: *p. przedmiotowe (na co) *p. podmiotowe (komu) - przesłanki te są zawężone ponieważ o zezw. nie mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy.
Podmiot zagraniczny, ogólna charakterystyka.
Trzy rodzaje podmiotów zagranicznych: *obywatele państw obcych, którzy otrzymali zezw. na osiedlenie się na terytorium RP (mogą prowadzić dz. gosp. na zasadzie wzajemności (umowy bilateralne) - wy możecie u nas jak my będziemy mogli u was; w zakresie podejmowania i wykonywania dz. gosp. na ter. P. podmioty te korzystają z takich samych praw jak obywatele polscy) *osoby zagraniczne (osoby fizyczne mające stałe zamieszkanie za granicą, osoby prawne z siedziba za granicą, osoby nie posiadające osobowości prawnej z siedziba za granicą; osoby zagr. mogą podejm. i wyk. dz. gosp. na takich samych zas. jak przedsiębiorcy mający stałe miejsce pobytu lub siedzibę w Polsce, jednak na zasadzie wzajemności, chyba, że ustawa ratyfikująca umowę stanowi inaczej) *przedsiębiorcy zagraniczni, którzy pragną wykonywać dz. gosp. w Polsce (mogą na zasadzie wzajemności - jeśli um. międzyn. nie stanowią inaczej - tworzyć na ter. P. oddziały i przedstawicielstwa; konieczny wpis do rejestru, nie wymagane żadne inne zezwolenia).
Rodzaje przedsiębiorstw państwowych.
Trzy rodzaje przedś. państwowych: *p. tworzone i działające na zasadach ogólnych *p. realizujące cele szczególne (działania, zakres działalności określone są przez rozporządzenia RM; przedś. te podlegają: *ministrowi obrony narodowej *ministrowi finansów) *p. działające na podstawie odrębnych ustaw: *porty lotnicze *poczta polska *PKP (do prywatyzacji tych przedś. państw. wymagana jest forma ustawowa).
Co to jest użyteczność publiczna?
Przedś. użyteczności publicznej: *świadczą usługi ogólnodostępne *świadczą świadczenia potrzebne społecznie *najczęściej są przedsiębiorstwami użyteczności publ. *najczęściej objęte są monopolem państwowym lub jednostek sam. teryt. *działają na bazie majątku publ. *wymagają zasilania finansowego ze środków publ.

(…)

… założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
Organy założycielskie: *naczelne oraz centralne organy adm. państwowej *RM *ministrowie (głównie gospodarki) *kierownicy urzędów centralnych *NBP *banki państwowe Dodatkowe funkcje władcze o. zał. w trakcie tworzenia przedś: *wnosi fundusz założycielski (43) *określa akt erekcyjny *powołuje dyr. przedś. *zatwierdza statuty wewnętrzne przedś. (użyteczności publicznej, handlu zagranicznego, stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu tele-elektronicznego, transportu samochodowego, łączności, państwowej komunikacji samochodowej, zakładów naprawczych taboru kolejowego) W akcie erekcyjnym organ założycielski określa: *nazwę, rodzaj, siedzibę przedś. *przedmiot działania p. *rodzaj i wysokość wyposażenia majątkowego przedś.
Fundusz założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
Fundusz założycielski - mienie wniesione przez organ założycielski (Skarb Państwa), które po wniesieniu staje się własnością przedś. W f. z. zawarte są środki niezbędne do prowadzenia dz. gosp. określonej w akcie o jego utworzeniu.
Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, kontrakt menedżerski.
1.Dyr. powołuje i odwołuje organ założycielski. Gdy org. zał. jest woj., którego działalność wykracza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz