Wykład - charakterystyka UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - charakterystyka UE - strona 1 Wykład - charakterystyka UE - strona 2 Wykład - charakterystyka UE - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 2, 14 X 2008 - UE jest swoistą strukturą o charakterze sui generis - nie ma osobowości prawnej
- działa na podst. umowy m-owej TUE
- znajdującej się w rozwoju - in statu nascendi - cały czas się zmienia
- Nie jest federacją - tutaj podział kompetencji opiera się na konst. narodowej, natomiast proces integracji dokonuje się poprzez umowy m-owe między państwami.
- Nie jest konfederacją, która jest związkiem państw. W integracji istnieje specjalna struktura (UE, WE) obok państw, choć silnie powiązana.
PRAWO UE - Prawo pierwotne UE i Prawo stanowione
1. Prawo pierwotne:
Traktaty tworzące UE i WE, składa się z dwóch obszarów:
z pr. pierwotnego WE (I filar) - traktaty ustanawiające WE i odpowiednie postanowienia TUE
z pr. pierwotnego II i III filaru - odpowiednie postanowienia TUE
2. Prawo stanowione:
Całość aktów prawnych przyjmowanych w UE
pr. stanowione w I filarze, w ramach dwóch WE - jest to wspólnotowe prawo pochodne: zasada pierwszeństwa stosowania i skutku bezpośredniego - obszar reżimu wspólnotowego;
pr. stanowione w II i III filarze - obszar rządzony przez pr. m-owe.
Źródła prawa UE
Kategoria acquis communautaire - „dorobek wspólnotowy”
AC - całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje i wartości tkwiące u podstaw UE.
Źródła prawa pierwotnego:
- traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ogólne zasady prawa.
Źródła prawa pochodnego:
- akty poszczególnych organów WE, rozmaite umowy zawierane przez wspólnoty albo p. czł.
- normy pr. pochodnego musza być zgodne z normami pr. pierwotnego.
- na straży tej zasady stoi ETS.
Traktaty UE
- tr. założycielskie: - do źródeł pr. pierwotnego należą przede wszystkim tr. założycielskie WE i UE: tr. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951), tr. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Rzym 1957 - TWE), tr. o utworzeniu Europejskiej Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM - Rzym 1957).
- Integralną częścią są protokoły i deklaracje dołączone do traktatów.
- Ponad źródłami pr. pierwotnego są tr. nowelizujące te traktaty:
Jednolity Akt Europejski (1986)
Tr. o UE (tr. z Maastricht 1992 - TUE)
Tr. Amsterdamski (1997)
Tr. Nicejski (2001)


(…)

…. są przejawem najgłębszej ingerencji pr. wspólnotowego w porządek prawny p.czł. - Są one instrumentem ujednolicania prawa na całym terytorium wspólnoty. - Np. Rozp. normują wspólnotowe pr. celne, wspólną politykę rolną, porozumienia przedsiębiorstw, uprawnienia obywateli itd.
Dyrektywy:
-> „Dyrektywy wiąże co do zamierzonego celu p.czł., ale daje im wolny wybór form i środków”.
- Dyrektywy różnią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz