Wykład - Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - strona 1 Wykład - Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 18, 15 V 2009
3. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego:
W przypadku podjęcia pracy w innych p.czł. będą brane pod uwagę wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.
4. Swobodny przepływ pracowników:
- Z wyjątkiem UK, Irlandii, Szwecji ustanowiono dla obywateli nowych p.czł. (z wyjątkiem Cypru i Malty) siedmioletni okres przejściowy w dostępie do zachodniego rynku pracy w systemie (2+3+2).
- W 2009 na ostatni okres przedłużyły Niemcy i Austria.
- Wątpliwości budzą argumenty stojące u podstaw przyjęcia tych ograniczeń / okresów przejściowych:
Europę zaleje „fala emigrantów”?
Wprowadzenie okresów przejściowych może mieć nawet negatywne skutki dla zachodnich gospodarek.
W Austrii mimo 4 % bezrobocia w niektórych zawodach brakowało chętnych do pracy.
Wśród unijnych polityków (R. Prodi) argument, że chociaż obawy przed imigracją są przesadzone, to jednak istnieją i trzeba brać je pod uwagę.
Podawany jest przykład Hiszpanii i Portugalii z 1986 r.
Czynnik demograficzny.
- Okresy przejściowe są zaprzeczeniem rynku wewnętrznego:
Propozycja ograniczenia swobody przepływu pracowników sprzeczna z istotą obywatelstwa europejskiego i celami, dla których zostało ono utworzone.
Okresy przejściowe nie do przyjęcia również i z tego powodu, że niektóre państwa nie należące do UE prawo to posiadają (obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu).
- Wady obywatelstwa europejskiego:
1. Wedle art. 17 obywatelstwo europejskie zdefiniowane jest przez obywatelstwo p.czł. i jego odpowiednie przepisy prawne. Państwo p.czł. posiadają wyłączność w określaniu kryteriów.
- Obywatelstwo p.czł. określa w gruncie rzeczy zakres stosowności pr. wspólnotowego.
- Mimo zaleceń ETS i PE dot. zharmonizowania zasad przyznawania obywatelstwa krajowego, p.czł. coraz częściej stosują zasadę ius sanguins, a nie ius soli.
- Prawa przypisane obywatelom na mocy pr. wspólnotowego wprowadzone są w życie przez system administracyjny i polityczny p.czł.
- Oparcie obywatelstwa unijnego na kryterium obywatelstwa p.czł. jest niekorzystne dla obywateli państw trzecich od dłuższego czasu legalnie mieszkających na obrzerzu UE.
2. Prawo swobodnego przemieszczania się i osiedlania:
- Również ograniczają je dyrektywy 90/364; 90/365; 93/96 - dot. osób nieaktywnych zawodowo.
- Musza one posiadać odpowiednie środki na utrzymanie i odpowiednie ubezpieczenie.
3. Prawo udziału w wyborach samorządowych:
- Duże różnice w systemach podziału władzy w p.czł. Obywatele w różnym stopniu mają wpływ na decyzje.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz