Wykład - decyzje UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - decyzje UE - strona 1 Wykład  - decyzje UE - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 3, 21 X 2008
Decyzje:
- wg. Art. 249 „Decyzja obowiązuje w całości tych, do których jest skierowana”.
- Decyzje wspólnotowe nie stanowią jednorodnej gr. aktów. Mają charakter indywidualny i są porównywalne do akt. Administracyjnych w pr. krajowym. - Adresatami decyzji mogą być p.czł., przedsiębiorstwa lub inne podmioty prawa. - Decyzje występują w wielu dziedzinach pr. wspólnotowego: w pr. konkurencji, pomocy państwa dla przedsiębiorstw.
Zalecenia i opinie:
- To akty niewiążące prawnie adresatów - Adresatami mogą być inne organy wspólnotowe, p.czł. lub inne podmioty prawa. - Akty te wyrażają stanowisko danego organu wspólnotowego w pewnej dziedzinie lub sprawie. - ETS stwierdził, że zalecenia i opinie winny być uwzględniane przez organy p.czł. przy wykładni pr. krajowego. Akty nienazwane: - Noszą różne nazwy: uchwały, rezolucje, deklaracje, wyjaśnienia. - Najczęściej mają charakter prawnie niewiążący (rezolucje). - Wiele takich aktów odnosi się do spraw wewnętrznych, organizacyjnych WE i jej aparatu. Czynniki decydujące o wyborze rodzaju aktu: - Przy wyborze formy prawnej organy wspólnotowe winny kierować się postulatem doboru rodzajów aktów, które są najbardziej odpowiednie do calu - co wynika z zasady proporcjonalności. - Np. W razie możliwości wyboru miedzy rozporządzeniami a dyrektywami, należy wydać dyrektywy, jako akty będące łagodniejszą formą ingerencji prawodawcy wspólnotowego w krajowy porządek prawny - działa zasada subsydiarności i proporcjonalności. -W wielu przypadkach organizacje wspólnotowe mogą wybrać między wydaniem aktu niewiążącego, np. zalecenia, a dopiero później akt wiążący np. dyrektywę.
Umowy Wspólnoty i p.czł:
- Je też zalicza się do źródeł pr. wspólnotowego. - Umowy m-owe Wspólnoty i WE jako podmiot pr. m-owego zawiera liczne umowy dwustronne i wielostronne. - Np. w ramach wspólnej polityki handlowej. - Umowy m-owe Wspólnoty wiążą jej organy oraz p.czł.
- Umowy oprócz tego, ze są źródłami pr. m-owego, są także źródłami pr. wspólnotowego. Umowy międzynarodowe mieszane: - Ich stroną są oprócz WE, także p.czł., np. umowy stowarzyszeniowe - Umowę mieszaną stosuje się, kiesy podmiot obejmuje sprawy mieszczące się zarówno w kompetencji WE jak i p.czł. Porozumienia międzyinstytucjonalne: - W praktyce WE często pojawiają się deklaracje instytucjonalne WE: PE, Rady UE i KE. - Są one instrumentem współpracy między tymi organami, albo wyrażenia wspólnego stanowiska na zewnątrz w ważnych sprawach. - Np. Taki charakter ma Karta Pr. Podstawowych UE proklemowana w 2000 r. w Nicei. Umowy międzynarodowe p.czł.:
- Zawierane między p.czł. z państwami trzecimi nie są zaliczane do źródeł pr. wspólnotowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz