Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym - strona 1

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony.
Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym (nadzór założycielski) podejmowanie jednostronnych działań o char. prewencyjnym/korygującym wobec podmiotów org. podporządkowanych organowi nadzorującemu, wyposażonych jednakże w określony zakres samodzielnych kompetencji → akty nadzoru - działania władcze ściśle determinowane przez prawo ; wg ustawy o PP → gł. org. zał. , ale mogą być przekazane radzie nadzorczej powołanej przez ten organ (możliwe, gdy uwzględnione w akcie założycielskim); w razie powierzenia zarządcy organ zał. ustanawia radę nadzorczą ( stały nadzór ); ustawa o pp → org. zał. ma prawo władczego wkraczania tylko w sytuacjach przewidzianych prawem (ogr. kompetencje nadzoru) → elementy nadzoru dyrektywnego (przekazywanie bezwzględnie wiążących dyspozycji) oraz nadzoru prewencyjnego (stosowanie środków wobec decyzji organów P); zamknięty katalog środków nadzoru : zatwierdzenie → podstawowy środek n. prewencyjnego , warunkujący skuteczność prawną ; ingerencja merytoryczna i formalna → nie tylko niezgodność z prawem, ale też gdy uzna, że są nietrafne;
np. statuty PP użyt. publ.; zgoda → środek n. prewencyjnego , warunkujący skuteczność prawną ;
różnica między zgodą a zatwierdzeniem → czas  zgoda przed podjęciem decyzji , a zatwierdzenie po;
np. zgoda na dokonanie cz. pr., której przedmiotem jest mienie z majątku trwałego; sprzedaż akcji/udziałów; ex lege nieważne gdy bez zgody, ale milczenie oznacza zgodę ; wstrzymanie wykonania decyzji dyrektora P, która jest sprzeczna z prawem, oraz zobowiązanie dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia → nadzór formalny (kryterium legalności), więc org. zał. nie może skorygować tej decyzji → wstrzymanie wyk. decyzji = do czasu podjęcia tego środka nadzoru decyzja wywołuje skutki prawne ; odwołanie dyrektora P → środek nadzoru ad personam , w określonych sytuacjach , np. rażące naruszenie prawa; zaistniały przesłanki z art. 52 § 1 lub art. 53 § 1 kodeksu pracy; sprzeciw organu zał. wobec uchwały rady pracowniczej zawieszającej dyrektora w czynnościach → środek nadzoru ad personam , gdy rada pracownicza zawiesiła dyr. (gdy sama go powołała) na okres nie dłuższy niż 6 m-cy ;
sprzeciw nie wstrzymuje wyk. uchwały ; koncepcja nadzoru w układach zdecentralizowanych → określone organy nadzoru i środki nadzoru oraz utworzone gwarancje ochrony PP (np. sprzeciw, prawo wniesienia sprawy do sądu, też możliwość żądania odszkodowania,. w razie szkody wynikłej z decyzji rady nadzorczej - rozstrzyga sąd); kryterium nadzoru - zgodność z prawem (podstawowe), ale też celowość ;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz