Przedsiębiorstwa Państwowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwa Państwowe - omówienie  - strona 1 Przedsiębiorstwa Państwowe - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwa Państwowe
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE- jest samodzielnym,samorządnnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE:
NBP
Banki państwowe
inny organ państwowy po porozumieniu z naczelnym/centralnym organem adm. państwowej POSTĘPOWANIE:
~ Utworzenie przedsiębiorstwa poprzedza postępowanie przygotowawcze (badanie celi i warunków tworzenia przedsiębiorstwa).
~Dla jego przeprowadzenia organ tworzący przedsiębiorstwo powołuje zespół przygotowawczy ,który dokonuje niezbędnych ustaleń i przedstawia swoją opinię.Na ich podstawie organ wydaje akt o utworzeniu przedsiębiorstwa,w którym określa jego nazwę,rodzaj,siedzibę i przedmiot działania.
~ustanowienie statutu przedsiębiorstwa (ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa)
~wydanie regulaminu organizacyjnego, który określa organizację władz (kto pełni jakie funkcje w przed)
~rejestracja przedsiębiorstwa
ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA:
1. DYREKTOR- -zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz
- podejmuje on decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność
-dokonuje czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa
-ustanawia pełnomocników
Dyrektora powołuje Rada Pracownicza ,ale wybierany jest w drodze konkursu,jest to urząd kadencyjny, 5 letni.Odwołuje go RP,ale za zgodą organu założycielskiego. 2.OGÓLNE ZEBRANIE PRACOWNIKÓW-
-uchwala na wniosek dyrektora statut przedsiębiorstwa
-podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi
-uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa
-uchwala statut samorządu załogi przed.
-ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przed.
Powoływane jest przez pracowników.
3.RADA PRACOWNICZA- -uchwalanie i zmiana planu rocznego przed
-przyjmowanie sprawozdania rocznego
-zatwierdzanie bilansu
-podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji
-wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki handlowej
-powoływanie/odwoływanie dyrektora
-podejmowanie uchwał w sprawie podziału dochodów na fundusze, np. fundusz socjalny
-prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa
-podejmowanie uchwał w sprawach zakładowego budownictwa mieszkaniowego
Składa się z 15 członków, ale statut może to inaczej ustalać,wybierana jest przez pracowników.
2+3= ORGANY SAMORZĄDOWE ZAŁOGI PRZEDSIĘBIORSTWA
NADZÓR NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM
Organ założycielski ma prawo dokonywani kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa oraz władczego wkraczania w sprawy przedsiębiorstwa (tylko w przypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi): ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz