Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie - strona 1 Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie - strona 2 Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP.
Proces prywatyzacji rozpoczął się, ponieważ reformy systemu funkcjonowania gospodarki (w stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej), nie przyniosły należytych rezultatów, spowodowały natomiast wzrost inflacji. Z tego względu podstawą zwiększenia efektywności gospodarowania mogła stać się przede wszystkim prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega udostępnieniu osobom trzecim akcji lub udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa, na zasadzie udostępnienia osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym celu przedsiębiorstwo państwowe może być przekształcone w spółkę lub zlikwidowane na zasadach określonych ustawą.
Przekształcenie własnościowe nie jest celem samym w sobie, ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania i podniesienie efektywności przedsiębiorstwa lub całej gospodarki maksymalizacja zysku.
Cele pośrednie, mające prowadzić do max. zysku: wzrost wartości majątku
uniezależnienie procesów decyzyjnych od nacisków politycznych i biurokratycznych
Sposoby prywatyzacji:
Przed zmianą właściciela (zanim przedsiębiorstwo państwowe zmieni właściciela lub strukturę) możliwe są dwa podejścia:
przedsiębiorstwo państwowe jest przekształcane w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w późniejszym etapie spółka ta jest prywatyzowana w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji/udziałów, sprzedażą tą zajmują się firmy doradcze wybrane wyłącznie na zasadzie publicznego przetargu; rola Ministra Przekształceń własnościowych polega na nadzorowaniu ich pracy; w Polsce działania te określa się jako prywatyzację kapitałową pośrednią, a najczęściej po prostu jako prywatyzację kapitałową,
przedsiębiorstwo państwowe jest likwidowane, po czym może być w całości lub częściowo sprzedane, wniesione jako udział do spółki lub w ramach umowy leasingu przekazana do odpłatnego korzystania z niego przez inne jednostki; jest to tzw. “prywatyzacja bezpośrednia”; określenie to zajęło miejsce wcześniej stosowanego pojęcia “prywatyzacja likwidacyjna”, użytego w Ustawie o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990r.\
Trzeba zwrócić tutaj uwagę na dwie różne sytuacje, w których jest mowa o likwidacji przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwo o dobrej kondycji ekonomiczno - finansowej, na podstawie art. 37 Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; jest to tzw. “likwidacja w celu prywatyzacji” , nazywana również do 1994r. - niezbyt zręcznie - prywatyzacją likwidacyjną, a obecnie prywatyzacją bezpośrednią, może mieć miejsce tylko wówczas, gdy znalazł się inwestor chętny do zakupu przedsiębiorstwa lub utworzenia spółki. Likwidacja przedsiębiorstwa na podstawie art. 37 Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowych (obowiązującej do czasu jej znowelizowania). W artykule tym jest mowa o trzech metodach “prywatyzacji likwidacyjnej” w odniesieniu do przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części jego mienia.


(…)

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (PPP).

… 1981r.; jest to likwidacja za względu na brak możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa z powodu rosnących strat z tym związanych. Likwidacja przedsiębiorstwa na podstawie art. 19 Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (ze względu na zły stan firmy). Organ założycielski przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pracowniczej może podjąć decyzję o likwidacji zakładu. Minister…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz