Uniwersytet Łódzki - strona 5

Problemu efektywnej alokacji kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Istota problemu efektywnej alokacji kapitału. Alokacja kapitału - zawsze występuje na giełdzie. Kapitał przemieszcza się tam, gdzie stopa zwrotu jest przewidywalnie wysoka. Wynika to z oczekiwań akcjonariuszy względem korzyści np. wprowadzenie nowych technologii, czy uzyskanie zezwoleń przez firmę ...

Akcje - Papier wartościowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Akcje, jako źródło finansowania przedsiębiorstwa. Akcja - jest to papier wartościowy stwierdzający udział jej właściciela w spółce akcyjnej. Prawa akcji:  Prawo do zarządzania spółką. Akcje na giełdzie mają formę zdematerializowaną. Jeśli je zmaterializujemy dostajemy wówczas odpowiedni certyfik...

Finansowanie kapitałem obcym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Metody finansowania przedsiębiorstwa kapitałem obcym Finansowanie obce Finansowanie obce wiąże się z terminowością musimy bowiem w taki sposób zaplanować nasz kapitał, by móc go oddać na czas (innymi słowy zawsze trzeba być przygotowanym na to, że będziemy musieli oddać to, co pożyczyliśmy). Kapi...

Kredyt a pożyczka - porównanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Kredyt, jako źródło finansowania. Kredyt a pożyczka Kredyt Pożyczka konkretny cel zawsze odpłatny kreowany wyłącznie przez banki zwiększa podaż pieniądza brak celu nie zawsze odpłatna kreowany przez każdy podmiot nie wpływa na podaż pieniądza Forma bezgotówkowa (przeważnie) Forma gotówk...

Obligacje - Emitent

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

Obligacje Obligacje jako papiery wartościowe są najsilniejszym konkurentem kredytu. Emituje się je w sytuacji, gdy bank nie może nam pomóc w naszym projekcie - firma jest duża i obciążenia kredytowe dla banku są zbyt duże. Obligacje nie są możliwe do wyemitowania przez małe podmioty. Definicja: Obl...

Leasing - opłacalność

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Leasing Na podstawie umowy leasingu finansujący (leasingodawca) oddaje odpłatnie w użytkowanie na określony czas środek trwały. W zamian korzystający (leasingobiorca) uiszcza raty le...

Faktoring - Honorarium faktoring

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Faktoring Faktoring - usługa, w której ktoś odkupuje nasze nieprzeterminowane należności poprawiając naszą płynność finansową. Faktoring - pozostałe odmiany. Honorarium faktoring - dotyczy głównie zawodów wolnych (

Forfaiting - Etapy transakcji forfaitingu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

Forfaiting Forfaiting z punktu widzenia idei produktu jest bardzo podobny do faktoringu. Jest usługą polegającą na tym, że ktoś nabywa nasze nieprzeterminowane wierzytelności (należności). Na tym jednak kończą się podobieństwa. Forfaiting nie ...

Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Istota i zastosowanie sekurytyzacji aktywów Sekurytyzacja występuje głównie w przedsiębiorstwach sektora bankowego. Polega ona na tym, że wierzytelności przedsiębiorstwa (należności) przekształca się w papiery wartościowe - wyłącznie obligac...

Finansowanie wewnętrzne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Źródła finansowania przedsiębiorstwa - finansowanie wewnętrzne. Finansowanie wewnętrzne. Jest ono finansowaniem uzupełniającym. Finansowanie transformujące - transformowanie kapitału, jest to przemieszczanie celem zmiany jego rentowności wewnętrznej. Przychody ze sprzedaży - idea tego finansowania...