Leasing - opłacalność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing - opłacalność - strona 1 Leasing - opłacalność - strona 2 Leasing - opłacalność - strona 3

Fragment notatki:

Leasing
Na podstawie umowy leasingu finansujący (leasingodawca) oddaje odpłatnie w użytkowanie na określony czas środek trwały. W zamian korzystający (leasingobiorca) uiszcza raty leasingowe korzystając z prawa do użytkowania danego środka trwałego.
W czasie trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej.
Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca ma jednak możliwość zakupienia przedmiotu po określonej w umowie cenie.
Rodzaje leasingu:
Kapitałowy (finansowy)
Czas umowy zbliżony do ekonomicznego zużycia obiektu
Koszt konserwacji ponoszony przez leasingobiorcę
Raty pokrywają wartość przedmiotu
Amortyzacja leasingobiorcy
Koszty finansowe: odsetkowa część czynszu, amortyzacja
Operacyjny
Czas umowy krótszy od ekonomicznego zużycia obiektu
Koszt konserwacji ponoszony
przez leasingodawcę
Raty nie pokrywają wartości przedmiotu
Amortyzacja leasingodawcy
Koszty finansowe: całość czynszu
Kredyt a leasing
- Leasing pozwala na korzystanie z danego środka bez konieczności jego zakupu, nawet do jego całkowitego fizycznego lub ekonomicznego zużycia.
- Leasing pozwala na łatwiejszy dostęp do nowoczesnej technologii, dostosowanie do leasing umożliwia szybkie reagowanie na potrzeb rynku, łatwe podążanie za rozwojem techniki bez naruszania ustalonych relacji finansowych w przedsiębiorstwie.
- Leasing umożliwia optymalizację podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym leasingobiorcy, ponieważ raty leasingowe sq dla niego kosztem uzyskania przychodów.
- Leasing nie ogranicza zdolności do zaciągania kredytu, ponieważ nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia przedsiębiorstwa.
- Płatności czynszu leasingowego mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb korzystających, co pozwala skutecznie zarządzać płynnością projektu inwestycyjnego.
- Leasing może się także okazać tańszy od kredytu w aspekcie Dotencialiwch zabezoieczeń umowy.
- Leasing, w porównaniu z kredytem, najczęściej charakteryzuje się uproszczonej procedurą akceptacji klientów, którzy dużo szybciej otrzymują decyzję o przyznaniu finansowania leasingowego.
- Leasing jest formą finansowania pozabilansowego.
Opłacalność leasingu.
Leasing posiada dwie odmiany - finansową oraz operacyjną, które różnią się z punktu widzenia struktury przepływu gotówkowego, z uwagi na możliwość amortyzacji środka leasingowanego (w metodzie leasingu finansowego). Analiza opłacalności jest zatem różna w zależności od rodzaju leasingu.


(…)

… są nam znane - określone przez umowę leasingową i nasze potrzeby).
Wewnętrzna stopa zwrotu z leasingu IRR.
Przydatność tego współczynnika jest mocno dyskusyjna. Jest on skuteczny tylko i wyłącznie dla projektów typowych - czyli generujących najpierw sumę kosztów, a następnie sumę przychodów. Każdy inny projekt jest uznawany za nietypowy i może posiadać więcej niż jedną stopę IRR. W takiej sytuacji mamy…
… od amortyzacji oraz od wartości końcowej jest taka sama, czyli (jest tak w przypadku gospodarki polskiej). Wartość końcowa, jak sama nazwa wskazuje, wyprowadzana jest na końcu całego procesu inwestycyjnego, dlatego też jest ona dyskontowana przez współczynnik dyskontowy (do potęgi „n”, ponieważ jest to okres końcowy analizy). Przychód ten jest przychodem dodatnim, zwiększającym .
Ostatnim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz