Opłacalność leasingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłacalność leasingu - strona 1 Opłacalność leasingu - strona 2 Opłacalność leasingu - strona 3

Fragment notatki:


Opłacalność leasingu Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego też w ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny rozwój leasingu, który jest jednym z lepszych sposobów rozkręcenia interesu bez zbędnego uszczuplenia i tak nie największych własnych środków finansowych .
Słowo Leasig pochodzi od angielskiego słowa „to lease” co oznacza wynająć, wydzierżawić. Leasing choć zawiera wiele czynników i elementów wspólnych z tymi formami umów cywilno-prawnych to nie jest ani najmem, ani dzierżawą.
Najkrócej można zdefiniować leasing jako umowę, na mocy której jedna ze stron umowy ( leasingodawca ) przekazuje drugiej stronie ( leasingobiorcy  ) prawo do użytkowania określonego dobra , którego jest właścicielem, w zamian za określone korzyści finansowe. Czas użytkowania przedmiotu leasingu jest dokładnie określony w umowie. Ta definicja obrazuje nam, że leasing jest sposobem na używanie rzeczy i czerpanie z tego tytułu korzyści nie będąc jej właścicielem.
Taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla leasingobiorcy, ponieważ powoduje on zwiększenie płynności jego środków obrotowych oraz zaoszczędza środki finansowe, które można zużyć na ewentualne inwestycje, zakup nowego sprzętu czy tez inne działania, na które nie pozwalałyby możliwości finansowe leasingobiorcy. Sytuacja taka jest szczególnie atrakcyjna w warunkach silnej konkurencji i gwałtownego postępu technicznego. Przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania środków na inwestycje na które często nie posiadają własnego kapitału. W tym momencie ich oczekiwania spełnia właśnie leasing. Warunki umowy leasingu są zwykle stałe, pozwala to więc przedsiębiorcom na planowanie własnych budżetów i planów na przyszłość, a ponadto chroni w pewien sposób przed inflacja lub niekorzystnymi zmianami w polityce rządu. Istnieje szereg odmian leasigu i związanych z tym jego klasyfikacji. Z punktu widzenia relacji między leasingobiorcą i leasingodawcą oraz wynikających z tej relacji obowiązków stron i konsekwencji finansowych szczególnie istotny jest podział na leasing operacyjny oraz leasing finansowy ( określany również jako kapitałowy ). Umowa leasingu operacyjnego polega na przekazaniu leasingobiorcy danego dobra inwestycyjnego na czas, który jest krótszy niż okres normatywnego zużycia tego dobra. Zatem czas ten jest znacznie krótszy niż okres amortyzacji. Ponadto charakterystyczną cechą leasingu operacyjnego jest to, że po wygaśnięciu umowy dobro objęte leasingiem wraca do właściciela, czyli do leasingodawcy. Umowa leasingu operacyjnego nie może zawierać klauzuli o wykupie przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. Taki przedmiot zalicz się do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych oraz ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne ( naprawy, ubezpieczenia, nadzór ). Leasingobiorca płaci wówczas raty, które w całości zalicza do kosztów uzyskania przychodów ( zmniejszając tym samy podstawę do opodatkowania ). Wraz z wygaśnięciem umowy traci on wszelkie prawo do dzierżawionego dobra. Przedmiotem tego rodzaju umów są na ogół dobra standardowe, ogólnie dostępne, często wykorzystywane sezonowo. Obecnie jest to najczęściej spotykana forma leasingu.


(…)

… całkowity leasingu,
wysokość prowizji bankowych i opłat manipulacyjnych płaconych firmie leasingowej,
okresy i warianty spłat,
wysokość płaconego podatku dochodowego.
Dlatego też poniżej zamierzam porównać oferty leasingu i kredytu Przykład nr 1
Fikcyjna firma „XYZ” ma zamiar wejść w posiadanie samochodu dostawczego marki STAR. Jego wartość netto wynosi 50 000 zł. Firma „XYZ” ma do wyboru: kredyt bankowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz