Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy - strona 1 Sekurytyzacja aktywów - Uczestnicy - strona 2

Fragment notatki:

Istota i zastosowanie sekurytyzacji aktywów
Sekurytyzacja występuje głównie w przedsiębiorstwach sektora bankowego. Polega ona na tym, że wierzytelności przedsiębiorstwa (należności) przekształca się w papiery wartościowe - wyłącznie obligacje (nikt nie kupi akcji, których zabezpieczeniem jest dług, bo akcje takie nie były by wiarygodne). Obligacje te sprzedawane są na rynku kapitałowym. Umorzenie obligacji odbywa się dzięki spłaceniu należności przez naszego dłużnika. Technika pozbywania się należności jest podobna, jak w przypadku faktoringu, z tą różnicą, że tym razem odbiorcą należności nie jest faktor, lecz rynek kapitałowy.
Sekurytyzacja - uczestnicy.
Ważna jest kwestia wyboru dłużnika, powinni być oni wybrani niezwykle starannie. Ich wiarygodność wpływa bowiem na stopień ryzyka, wartość ratingu i ostatecznie na wysokość oprocentowania emitowanych obligacji (co z kolej bezpośrednio uderza w organizatora sekurytyzacji, ponieważ musi on za sekurytyzacje zapłacić znacznie więcej, gdy wiarygodność dłużnika jest niewielka).
Do procesu sekurytyzacji konieczni są oczywiście także inwestorzy, którzy kupią wyemitowane obligacje. Agent płatniczy - podmiot rozliczający sekurytyzacje (często w przypadku sekurytyzacji dokonywanej przez banki agentem płatniczym jest ten sam bank). Agent płatniczy zajmuje się zarządzaniem SPV, organizuje on emisję obligacji, organizuje płatności odsetek obligacji dla inwestorów oraz organizuje umorzenie obligacji (obywające się często na zasadzie tzw. rolowania obligacji - czyli emisji kolejnych obligacji celem wykupienia poprzednich).
Mając na uwadze fakt, iż emisja obligacji (sekurytyzacja) jest związana z czasem zapadalności naszych należności można powiedzieć, że głównym zadaniem agenta płatniczego jest dopasowanie terminów spłacania długów do terminów zapadalności obligacji (aby nie było problemów z płynnością finansową).
Agent płatniczy przed emisją obligacji zawsze zgłasza się do agencji ratingowej z prośbą nadania ratingu dla emitenta obligacji, aby można było ustalić właściwe oprocentowanie możliwe do akceptacji dla inwestorów.
Sekurytyzacja - etapy.
Organizator sprzedaje produkty (wypływa kapitału do dłużnika). Dłużnik w zamian za to wystawia należność. Należności jest za dużo i przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością. Powołuje zatem spółkę SPV (niezależną od organizatora).
Spółka SPV sprzedaje obligacje na rynku papierów wartościowych.
Jeżeli uda się je sprzedać, to inwestorzy zapłacą za nie odpowiednią wielkością kapitału. Kapitał ten przekazywany jest do organizatora, który zabezpiecza wyemitowane obligacje należnościami, które są wystawione przez dłużnika.


(…)

…, iż emisja obligacji (sekurytyzacja) jest związana z czasem zapadalności naszych należności można powiedzieć, że głównym zadaniem agenta płatniczego jest dopasowanie terminów spłacania długów do terminów zapadalności obligacji (aby nie było problemów z płynnością finansową).
Agent płatniczy przed emisją obligacji zawsze zgłasza się do agencji ratingowej z prośbą nadania ratingu dla emitenta obligacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz