Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekurytyzacja aktywów- opracowanie - strona 1 Sekurytyzacja aktywów- opracowanie - strona 2 Sekurytyzacja aktywów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sekurytyzacja aktywów Sekurytyzacja leżała u podstaw obecnego kryzysu finansowego. Pozwoliła ona na upłynnianie aktywów. Zamiast czekać na spływ należności wierzyciele pozbywali się wierzytelności i ryzyko transferowali na rynek kapitałowy. Sama idea sekurytyzacji opierała się na dywersyfikacji. Uznano, że jest nieprawdopobne żeby przy tak rozproszonym ryzyku pojawił się problemy z wykupem wyemitowanych papierów wartościowych. Mamy nad zabezpieczenie w postaci niższej wartości wyemitowanych papierów od wartości należności z tytułu kredytów. Jednym z założeń przy wymyślaniu sekurytyzacji było założenie, że ceny nieruchomości będą tylko rosnąć.
Kolejnym czynnikiem był nacisk władz USA na banki aby udzielały kredytów każdemu bo każdy zasługuje na własny dom czy mieszkanie. W efekcie wymogi były bardzo małe i osoby bez zdolności kredytowej dostawały kredyty. Banki pozbyłby się ryzyka i przeniosło je na rynek kapitałowy i na państwo które gwarantowało . Stratę ponieśli inwestorzy i instytucje finansowe które udzielały zabezpieczeń oraz państwa które chciały ratować banki zaangażowane w procesy sekurytyzacyjne
Okazało się, że papiery wartościowe emitowane przez amerykańskie SPV były kupowane na całym świecie, miały dobry rating więc inwestorzy czuli, że mogą na tym tylko zarobić. Mieliśmy gwałtowny wzrost zadłużenie osób fizycznych bo tani pieniądz łatwo pozyskiwany spowodował, że ludzie zyskali poczucie, że mogą stać się kapitalistami , jak sobie kupią kilka nieruchomości to mogą sobie zapewnić źródło utrzymania na wiele lat. Wiele nieruchomości z takich kredytów były kupowane w celach inwestycyjnych. W takiej sytuacji zupełnie inaczej ludzie do tego podchodzą. Jak mają stracić dach nad głową to się spinają i jakoś to ogarniają. A jak była to nieruchomość inwestycyjna no to trudno nie zarobię najwyżej. Jak przestali spłacać to zaczęto odzyskiwać należności sprzedając nieruchomości, ale czym więcej było takich sytuacji to ceny nieruchomości spadały. W stanach kredytobiorcy nie odpowiadają całym majątkiem tylko zabezpieczeniem hipotecznym, nie mogą ściągać z całości jak u nas. W stanach zawsze prawo upadłościowe było bardzo liberalne które chroni bardziej dłużników niż wierzycieli. Ci którzy nie spłacali nie mieli motywacji do spłaty. Ceny spadały coraz bardziej więc jeszcze spadała motywacja. Okazało się, że jest problem z wykupem papierów wartościowych będących w obrocie na całym świecie. Pojawił się problem wypłacalności banków bo były one gwarantami. Etapy sekurytyzacji :
Zastanowienie się czy jest w ogóle sens przeprowadzania sekurytyzacji cel, analiza wstępna (analiza wierzytelności, analiza dotychczasowej obsługi wierzytelności na podstawie danych informatycznych, analiza jakości towarów, analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa


(…)

… to:
Inicjator sekurytyzacji SPV albo fundusze sekurytyzacyjne których jedynym przeznaczeniem jest emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nabywanymi od inicjatora procesu lub też sprzedaż certyfikatów uczestnictwa w funduszu którym zabezpieczeniem są sekurytyzowane aktywa. Spółki takie są prowadzone po najniższych kosztach. Często są zakładane w rajach podatkowych. Inwestorzy - kupujące papiery…
… ryzyka kredytowego
Subpartycypacja - połączenie dwóch pierwszych typów, polega ona na tym żeby bank się zobowiązał do przekazywania świadczeń z tytułu wierzytelności ale ich nie sprzedaje. Sekurytyzacja z założenia ma dotyczyć aktywów zdrowych. True sale : Sekurytyzacja tradycyjna ma na celu odłączenie ryzyka kredytowego aktywów od ryzyka kredytowego inicjatora
Sprzedaż aktywów do zewnętrznego podmiotu…
… pochodny)
Bank nie transferuje aktywów do SPV a jedynie ryzyko kredytowe, przy wykorzystaniu kredytowej transakcji pochodnej swap'a kredytowego (Credit Default Swap) - pewnego rodzaju gwarancja, ubezpieczenie
Transakcja powoduje uwolnienie kapitału regulacyjnego (uzależnione od ratingu instytucji przejmującej ryzyko portfela) i poprawę wskaźnika wypłacalności
Definicja zdarzenia kredytowego Nie wpływa…
…, nie jest koncernem ale jest liderem w danej niszy. Niski poziom obecności w świadomości społeczeństwa
Przedmiotem sekurytyzacji w Polsce są najczęściej przeterminowane należności a na zachodzie regularne wierzytelności hipoteczne. Sekurytyzacja w swojej najprostszej formie jest metodą finansowania wierzytelności takich jak kredyty hipoteczne, karty kredytowe, wierzytelności leasingowe oraz inne kredyty, poprzez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz