Zarządzanie bankiem

note /search

Banki inwestycyjne - pojęcie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

POJĘCIE BANKU INWESTYCYJNEGO . Przedsiębiorstwo działające jako subemitent lub agent świadczący usługi polegające na pośredniczeniu pomiędzy emitentem a inwestorami . Pośrednictwo w usługach finansowych obejmujących działalność związaną z emisją papierów wartościowych oraz transkacjami na rynku fuzj...

Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Bankowość detaliczna związana z rynkiem kapitałowym Emisja bankowych papierów wartościowych (dokument imienny; o ile jest potwierdzony dokumentem imiennym, to może być imienny albo na okaziciela) - wyemitować może zawsze, musi poinformować KNF na 30 dni przed emisją - wskazać wartość i warunki emi...

Bankowość korporacyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2037

Bankowość korporacyjna Sfera realna : Zbyt Zaopatrzenie Produkcja Sfera finansowania: Inwestowanie - kształtowanie struktury aktywów Finansowanie - kształtowanie struktury kapitału Miejsce i zadania finansowania czyli zarządzanie strukturą kapitału w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Zarzą...

Ekspozycja detaliczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Ekspozycja detaliczna - jest to ekspozycja wobec osoby fizycznej lub też wobec małego bądź średniego przedsiębiorstwa, drugi warunek wymaga żeby ta ekspozycja razem z innymi wobec danego podmiotu nie przekroczyła wartości 1 miliona. Te ekspozycje nie mogą być zarządzane przez bank w sposób indywidua...

Faktoring. Forfaiting- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Faktor nie płaci od razu 100% z góry bo np. będzie faktura korygująca i okaże się, że zapłacił za dużo. Dlatego płaci zaliczkowo. 75% np. Jak finansujemy 100% to nazywamy to factoringiem przyspieszonym. Jeżeli jakąś część to factoring zaliczkowy. Wy...

Gwarancje bankowe. Papiery wartościowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Na polskim rynku najczęściej spotykane są: gwarancja przetargowa - gwarancja wadialna - występuje w momencie przetargu. Organizator przetargu żąda od przystępującego wpłaty wadium. Jak nie ma kasy to może dostarczyć gwarancję bankową. Wadium stanowi zazwyczaj 10-15% wartości oferty przetargowej. Na...

Home banking a Internet banking- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Nowoczesne kanały dostępu do rachunku Wady korzystania z dostępu internetowego do konta ryzyko operacyjne i kłopoty techniczne brak możliwości wpłaty bezpieczeństwo Home banking a Internet banking Home banking początkowo był przeznaczony dla największych klientów korporacyjnych. Wyróżniał się sprz...

Kredyt konsumencki. Polecenie zapłaty- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Kredyt konsumencki W tym roku były duże zmiany. Ustawa o kredycie konsumenckim została praktycznie stworzona od nowa i bazuje na dyrektywie w tej sprawie. Kredyt konsumencki - jest to kredyt ekonomiczny czyli szerszy niż kredyt bankowy....

Kredyt konsumencki- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 994

Kredyt konsumencki: Ustawa antyspreadowa: - powstała w toku kampanii wyborczej - rekordowo krótka - 2 strony - cel - umożliwienie bezproblemowego regulowania rat kredytów hipo...

Kredyty. Swoboda udzielania kredytu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Swoboda udzielania kredytu przez bank Ograniczenia : Konieczność uzależnienia udzielenia kredytu od posiadania przez klienta zdolności kredytowej czyli zdolności klienta do spłaty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach. W sytuacji gdy nie ma zdolności: a) Jest możliwość udzielenia kredy...