Banki inwestycyjne - pojęcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki inwestycyjne - pojęcie - strona 1 Banki inwestycyjne - pojęcie - strona 2 Banki inwestycyjne - pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE BANKU INWESTYCYJNEGO . Przedsiębiorstwo działające jako subemitent lub agent świadczący usługi polegające na pośredniczeniu pomiędzy emitentem a inwestorami . Pośrednictwo w usługach finansowych obejmujących działalność związaną z emisją papierów wartościowych oraz transkacjami na rynku fuzji i przejęć . Poza nazwą bani inwestycyjny nie jest bankiem sensu stricto . Świadczenie szeroko pojętych funkcji pośrednictwa na rynku finansowym przez podmioty, stanowiących z punktu widzenia usługobiorców alternatywą dla tradycyjnych usług depozytowo-kresytowych . Banki inwestycyjne wykonują każdą czynność finansową, która nie spowoduje tranformacji oszczędności w inwestycje rzeczowe i kapitałowe . Świadczenie usług na rzecz podmiotów trzecich związanych z obrotem papierami wartościowymi - szeroko pojęte pośrednictwo finansowe, prowadzone zwłaszcza na ryzyku papierów wartościowych . Bank inwestycyjny przejmuje funkcje inicjatora, realizatora i doradcy między bezpośrednimi partnerami transakcji, natomiast jest rzadko jednym z nich - to różni banki inwestycyjne od np. funduszu inwestycyjnego. Bank inwestycyjny może prowadzić działalność na własny rachunek . Obszary działalności: o Obrót papierami wartościowymi o Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami o Operacje łączenia, przejmowania oraz wykupu predsiębiorstw o Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem OBSZARY AKTYWNOŚCI BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ . Obrót papierami wartościowymi o Broking - działalność brokerska o Dealer - działalność dealerska o Private placement - sprzedaż bezpośrednia wąskiej, określonej grupie inwestorów o Selling agent - pośrednictwo w sprzedaży papierów wartościowych o Financial derivatives - projektowanie i handel finansowymi instrumentami pochodnymi o Issue broking & dealing - organizacja własnych i obcych emicji o Underwritting - gwarantowanie emisji o Organizacja obrotu papierami wartościowymi . Doradztwo wraz z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i innymi aktywami o Asset management - zarządzanie aktywami klientów o Usługi funduszy inwestycyjnych . Działalność konsultacyjno-doradcza dla podmiotów instytucjonalnych i klientów o Doradztwo dla rządów przy procesach prywatyzacji o Feasibility study - Analizy wykonalności inwestycji o Restrukturyzacje finansowe przedsiębiorstw o Procesy fuzji i przejęć. Operacje doradcze, obrona przed wrogim przejęciem (raid defense o Organizacja wspomaganego wukupu przedsiębiorstw (LBO, MBO) o Tworzenie serwisu informacji gospodarczej i doradztwo inwestycyjne (koniunktura, rentowność inwestycji, analiza techniczna i fundamnetalna) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz