Wykład - banki inwestycyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - banki inwestycyjne - strona 1 Wykład - banki inwestycyjne - strona 2 Wykład - banki inwestycyjne - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 9
BANKI INWESTYCYJNE
DEFINICJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BANKÓW INWESTYCYJNYCH
Bank inwestycyjny - w tradycyjnym ujęciu jest to pośrednik finansowy, instytucja koncentrująca się na usługach związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi oraz z przejmowaniem i ... przedsiębiorstw. W tym ujęciu nie uwzględnia się innych rodzajów działalności, usług, które są ujmowane w ujęciu szerokim. Do usług tych należy:
doradztwo finansowe i zarządzanie finansami (corporate finance);
zarządzanie funduszami (fund management);
działalność towarzystw zwiększonego ryzyka finansowego (venture capital);
technik obrony przed ryzykiem kursowym (hedging);
działalność badawcza i analityczna.
Typowe usługi oferowane przez banki inwestycyjne można podzielić na cztery grupy:
Obrót papierami wartościowymi i zarządzanie funduszami:
organizowanie emisji papierów wartościowych dla innych podmiotów (w tym dla jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych i fundacji prowadzących działalność gospodarczą);
organizacja emisji własnych papierów wartościowych (akcji i obligacji);
pośrednictwo w zakresie sprzedaży papierów wartościowych (selling agent);
gwarantowanie emisji (underwriting);
bezpośrednia sprzedaż papierów wartościowych wybranym inwestorom (private placement);
działalność brokerska (kupno i sprzedaż akcji i obligacji na własny rachunek i we własnym imieniu);
inwestowanie własnych kapitałów w instrumenty rynku finansowego oraz w inne przedsięwzięcia gospodarcze;
zarządzanie płynnymi aktywami przedsiębiorstw, funduszy towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych przedsiębiorstw i instytucji oraz osób fizycznych (portfolio management);
zarządzanie pakietami akcji lub udziałów należących do innych podmiotów gospodarczych (np. banków komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji);
organizowanie oraz wybór źródła i formy finansowania projektów inwestycyjnych;
działalność inwestycyjna w ramach towarzystwa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego (venture capital fund);
tworzenie towarzystw inwestycyjnych i zarządzanie nimi;
Doradztwo finansowe i zarządzanie finansami - w tym zakresie działania banków inwestycyjnych na rynku finansowym wiążą się ściśle z obrotem papierami wartościowymi. Działania te mają na celu:
tworzenie strategii finansowej zakładającej pozyskiwanie relatywnie taniego kapitału;
pozyskiwanie odpowiednich źródeł finansowania - akcje, kapitał zakładowy lub elementów długu - obligacje;


(…)

… prywatyzacji i nadzór nad jego realizacją, w tym poszukiwanie dla danego przedsiębiorstwa inwestorów krajowych i zagranicznych;
organizowanie i przeprowadzanie transakcji wspomaganego wykupu przedsiębiorstw przez zarząd i inwestorów strategicznych (tzw. MBO - management buy-out albo LBO - leverage buy-out);
przejmowanie i łączenie przedsiębiorstw (marges i acquisitions) - wybór partnerów transakcji, wycena przedsiębiorstw lub opracowanie strategii obrony przed niepożądanym przejęciem;
opracowanie koncepcji i przeprowadzenie sekurytyzacji kredytów bankowych na zlecenia banków komercyjnych i innych instytucji;
sporządzenie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych (feasibility studies) i poszukiwanie odpowiednich źródeł finansowania;
organizowanie kredytów syndykalnych - tj. kredytów opiewających na duże kwoty…
… FINANSOWYCH
Globalizacja - polega ona na w dużym stopniu na funkcjonalnym powiązaniu i silnym zespoleniu narodowych rynków walutowych, pieniężnych i kredytowych w jeden globalny rynek finansowy. Dla banków inwestycyjnych stwarza to szansę na rozwój poprzez powstanie nowych produktów - takich jak:
międzynarodowe plasowanie dłużnych i właścicielskich papierów wartościowych;
instrumenty zarządzania ryzykiem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz