Venture Capital

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Venture Capital - strona 1 Venture Capital - strona 2 Venture Capital - strona 3

Fragment notatki:


VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĘKSZONEGO RYZYKA Spis treści:
1. Istota Venture Capital 2. Stadia inwestowania Venture Capital
2.1. Klasyczne stadia faz finansowania 3. Formy dokonywania inwestycji Venture Capital
3.1. Formy finansowania za pośrednictwem Venture Capital
3.2. Bezpośrednie inwestycje Venture Capital
3.3. Pośrednie inwestycje Venture Capital
4. Grupy dawców Venture Capital
5. Sfery inwestowania Venture Capital
6. Rodzaje funduszy Venture Capital
7. Wielkość funduszy i wysokość ich inwestycji 8. Przeznaczenie pozyskanego kapitału własnego 9. Osobowość przedsiębiorcy
10. Czynności zarządcze wykonywane przez spółkę inwestującą Venture Capital
11. Analiza projektów 12. Negocjacje i wniesienie kapitału do przedsiębiorstwa.
12.1. Proces negocjacji 12.2. Form prawne udziałów 12.3. Dywersyfikacja udziałów 12.4. Wielkość udziałów kapitałowych i szanse osiągnięcia dochodu 12.5. Okres utrzymywania udziałów i refinansowanie 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem udziałowym
13.1. Funkcje kontrolne funduszu Venture Capital
13.2 uprawnienia władcze funduszu Venture Capital
13.3. Działalność doradcza funduszu Venture Capital
14. Dezinwestycja
14.1. Sposoby zakończenia inwestycji Venture Capital 1. ISTOTA VENTURE CAPITAL Ventur e Capital - to kapitał wysokiego ryzyka, instrument odnoszący się do finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem. Venture Capital jest to kapitał średnio i długoterminowy inwestowany w udziały i papiery wartościowe o charakterze własnościowym przedsiębiorstw nie notowanych na rynku kapitałowym.
Podstawowym celem inwestowania przy pomocy Venture Capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, nie zaś zysk wynikający z ustabilizowanej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Przyrost wartości przedsiębiorstwa wynika z osiągnięcia sukcesu rynkowego w wyniku komercjalizacji innowacji i pozytywnego przyjęcia produktu na rynku.
Oferta w postaci Venture Capital adresowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których kredyt bankowy jest zbyt drogi lub w ogóle niedostępny z uwagi na nieklarowną sytuację w zakresie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Venture Capital dotyczy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich powstania i działalności produkcyjnej.
Duże ustabilizowane przedsiębiorstwa wdrażające projekty innowacyjne rzadziej korzystają z Venture Capital z uwagi na mniejsze ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia oraz tani dostępny kredyt bankowy.


(…)

… jest pracami badawczo- rozwojowymi, gzie samotny wynalazca lub zespół innowatorów przetwarza niezmaterializowaną koncepcję produktu w realną postać. Nakłady finansowe na tym etapie prac są duże i rosną aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek.
Od pierwszego pojawienia się produktu na rynku do uruchomienia produkcji seryjnej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest decydujący okres. Jeśli małym…
… i wyposażenie ich w niezbędne środki jak również poprzez zakładanie inwestycji wspierających procesy innowacyjne. Państwo tworzy lub wspiera centra wynalazcze, parki technologiczne, prowadzi doradztwo innowacyjne itp. Programy publiczne dostarczają młodym firmom niezbędny kapitał własny na korzystnym pod względem kosztów warunkach. Jednak wiążą się z tym pewne trudności i niebezpieczeństwa:
dostęp dla ściśle…
… ze środków publicznych pochodzących z programów spierania procesów innowacyjnych.
Ze względu na sposób gromadzenia kapitału funduszu i fluktuacji jego udziałów wyróżniamy:
fundusze otwarte- gromadzą kapitał przez sprzedaż jednostek uczestnictwa na rynku finansowym
fundusze zamknięte- tworzone w z góry określonej wysokości przez sprzedaż udziałów (akcji) inwestorom.
Z punku widzenia zależności…
….
Wady wprowadzania przedsiębiorstwa na giełdę:
dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem statutowych organów, konieczność przeprowadzania audytu i publikowania sprawozdań
akcjonariusze, którzy nabyli akcje na giełdzie, nie są z firmą związani, są nastawnie na szybki kurs akcji lub wypłatę dywidendy. Zmusza to przedsiębiorstwo do prowadzenia polityki o charakterze krótkookresowym z zaniedbaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz