Finanse - wykład 4 - Funkcje banku centralnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 4 -  Funkcje banku centralnego - strona 1 Finanse - wykład 4 -  Funkcje banku centralnego - strona 2 Finanse - wykład 4 -  Funkcje banku centralnego - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM BANKOWY Funkcje banku centralnego(1)
Bank dla państwa
Bank dla banków
Emisja pieniądza gotówkowego
Prowadzenie polityki pieniężnej
Pożyczkodawca ostatniej instancji
Zarządzanie rezerwami walutowymi
Nadzór finansowy
Bank centralny obsługuje rozliczenia instytucji publicznych- bank dla państwa
Wszystkie banki komercyjne maja konta w banku centralnym- bank dla banków
Bank centralny ma wyłączność na emisję pieniądza gotówkowego
Kontroluję podaż pieniądza
Cel polityki monetarnej
Podstawowym celem polityki monetarnej jest stabilizacja inflacji
Realizacja celu jest możliwa dzięki przyjętej przez bank centralny strategii
Strategie polityki monetarnej
Cel kursowy np. w systemie z Bretton Woods Cel podaży pieniądza- popularna strategia w latach 80-tych
Bezpośredni cel inflacyjny- obecnie najbardziej popularna strategia Narzędzia polityki monetarnej
Stopa procentowa
Operacje otwartego rynku
Stopa rezerwy obowiązkowej
Ograniczenia dewizowe
Stopy procentowe
Ustalając stopy procentowe bank centralny chce wpłynąć na rynkowe stopy procentowe
Zmiana stopy procentowej wywołuje serie pożyczek międzybankowych co z kolei prowadzi do ustalenia stopy rynkowej
Osiągnięcie rynkowej stopy procentowej jest możliwe również poprzez zakup i sprzedaż obligacji
Operacje otwartego rynku
Ich celem jest bezpośredni wpływ na podaż pieniądza
Bank centralny kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na rynku
Każdy zakup papierów wartościowych zwiększa podaż pieniądza, każda sprzedaż zmniejsza podaż pieniądza
Stopa rezerwy obowiązkowej
Banki komercyjne musza utrzymywać rezerwę aktywów na wypadek wzmożonego wycofania depozytów
Rezerwy stanowią część depozytów
Bank centralny ustala stopę rezerwy aby wpłynąć na wartość pożyczek udzielnych przez banki
W ten sposób bank centralny wpływa na kreację pieniądza wirtualnego, działalność gospodarczą i poziom inflacji
Ograniczenia dewizowe
Ich rola uzależniona jest od stopnia wymienialności waluty
Jeżeli waluta jest tylko częściowo wymienialna bank centralny musi ją odkupić od firm, które ją posiadają
Zakup waluty prowadzi do wzrostu podaży pieniądza- implikacje dla polityki pięniężnej
Nawet w przypadku gdy waluta jest w pełni wymienialna bank centralny może nałożyć ograniczenia na transakcje zagraniczne
Pożyczkodawca ostatniej instancji(1)
Instytucja, która udzieli pożyczki gdy żadna inna instytucja jej nie udzieli
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz