Ekspozycja detaliczna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekspozycja detaliczna- opracowanie - strona 1 Ekspozycja detaliczna- opracowanie - strona 2 Ekspozycja detaliczna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ekspozycja detaliczna - jest to ekspozycja wobec osoby fizycznej lub też wobec małego bądź średniego przedsiębiorstwa, drugi warunek wymaga żeby ta ekspozycja razem z innymi wobec danego podmiotu nie przekroczyła wartości 1 miliona. Te ekspozycje nie mogą być zarządzane przez bank w sposób indywidualny. Czyli jak mamy portfel ekspozycji podobnych to wszystko jest ok. Jakie operacje i czynności bankowe są istotne w bankowości detalicznej ?
Operacje bankowe są to te działania banku, które mają wpływ na zasób środków pieniężnych w banku lub też tego wpływu nie mają. 1 grupa - operacje bankowe bierne - powodują wzrost środków w banku (depozyt, emisja papierów wartościowych banku)
2 grupa - operacje bankowe czynne - powodują spadek środków w banku 3 grupa - operacje, które nie mają wpływu na zasób środków, operacje rozliczeniowe, usługowe, inne (pośrednictwo, rozrachunki, rozliczenia, doradztwo)
Czynności bankowe Instytucja kredytowa (dyrektywa CRD) - podmiot który przyjmuje depozyty i udziela kredyty. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest instytucją kredytową Czynności bankowe : (tylko dla banków)
Przyjmowanie wkładów pieniężnych na żadanie Prowadzenie rachunków bankowych Udzielanie kredytów
Gwarancje, akredytywy
Emitowanie bankowych papierów wartościowych
Prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych
Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego
Wykonywanie innych czynności bankowych przewidzianych wyłącznie dla banku w innych ustawach
Katalog czynności bankowych jest katalogiem domkniętym. Emisja listów zastawnych Czynności bankowe są również czynnościami bankowymi o ile są one wykonywane przez bank:
Udzielanie pożyczek pieniężnych
Czynności które nie stają się czynnościami bankowymi nawet jeżeli są wykonywane przez banki :
Współczynnik wypłacalności 8% jest to próg bezpieczeństwa pod warunkiem że kapitał wewnętrzny nie jest wyższy od całkowitego wymogu kapitałowego, a jeżeli jest wyższa to dla każdego banku trzeba policzyć indywidualny współczynnik. Rodzaje ryzyka uwzględniane w całkowitym wymogu kapitałowym:
Operacyjne
Kredytowe Rynkowe
Wymóg kapitałowy ryzyka kredytowego
Wymóg kapitałowy ryzyka operacyjnego Wymóg kapitałowy ryzyka rynkowego
Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej - wynosi on tyle ile wynosi przekroczenie progu koncentracji, jest to bardzo restrykcyjne. Przy ryzyku walutowym tylko 8% przekroczenia stanowi wymóg kapitałowy

(…)

… o kartę płatniczą. Oprócz tego tylko na podstawie agencyjnej można powierzyć innemu podmiotowi przyjmowanie wpłat, wypłat, obsługę czeków związanych z rachunkami prowadzonymi przez ten bank. Przyjmowanie spłat kredytów oraz przyjmowanie wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach i przyjmowanie dyspozycji bankowych rozliczeń pieniężnych. Na podstawie dowolnej umowy można outsorcować windykację należności banku oraz wykonywanie czynności związanych z emitowaniem i przechowywaniem papierów wartościowych. To czego nie można outsorcować : Zarządzanie bankiem Przeprowadzanie audytu wewnętrznego banku Wszyskie pozostałe czynności bankowe są w drugiej grupie czyli można się zwrócić do KNF o pozwolenie. Co się zmieniło ? W sierpniu tego roku rozszerzono możliwośc outsourcowania na podstawie umowy innej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz