Gwarancje bankowe. Papiery wartościowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwarancje bankowe. Papiery wartościowe- opracowanie - strona 1 Gwarancje bankowe. Papiery wartościowe- opracowanie - strona 2 Gwarancje bankowe. Papiery wartościowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Na polskim rynku najczęściej spotykane są:
gwarancja przetargowa - gwarancja wadialna - występuje w momencie przetargu. Organizator przetargu żąda od przystępującego wpłaty wadium. Jak nie ma kasy to może dostarczyć gwarancję bankową. Wadium stanowi zazwyczaj 10-15% wartości oferty przetargowej. Najczęściej jest to gwarancja bezwarunkowa. Gwarancja jest realizowana kiedy przystępujący wycofa swoją ofertę w terminie jej ważności bądź też wygra przetarg a odmówi podpisania kontraktu. Termin ważności jest zawsze skorelowany z terminarzem przetargu. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu - stosowana jest w celu ochrony interesów kupującego. Jest stosowana jeśli nieterminowa dostawa towaru bądź wykonania usługi mogłaby spowodować stratę u nabywcy, kupującego. Wtedy może on zażądać od dostawcy aby on zlecił wystawienie gwarancji. Jeżeli sprzedający nie dotrzyma warunków umowy to kupujący może zażądać wypłaty gwarancji. Najczęściej są to gwarancje warunkowe czyli kupujący musi wykazać, że doszło do zdarzenia które spowodowało u niego stratę. Np. list przewozowy, opinia biegłego. Czas trwania takiej gwarancji najczęściej kończy się w momencie dokonania dostawy albo trochę później żeby mógł ogarnąć czy wszystko jest ok. z tą dostawą. Gwarancja zwrotu zaliczki - ma ona miejsce wtedy kiedy w przypadku nowego kontraktu sprzedający wymaga zaliczki od kupującego. Ten rodzaj gwarancji chroni kupującego. Chce mieć on pewność, że jak nie dostarczy towaru to zwróci mu zaliczkę. Beneficjentem jest kupujący a zlecającym sprzedający. Gwarancja taka kończy się kiedy wartość dostarczonego towaru zrówna się z wartością wpłaconej zaliczki. Wartość takiej gwarancji zazwyczaj przewyższa wartość zaliczki bo jest powiększona o odsetki z tytułu dysponowania taką zaliczką. Gwarancja zapłaty za towar, usługę - zabezpiecza interesy sprzedającego, jest on beneficjentem. W tym rodzaju gwarancji bank zobowiązuje się do zapłaty jeśli kupujący nie zapłaci za towar sprzedającemu. Jest podobna do akredytywy ale w akredytywie zawsze bank musi zapłacić a w gwarancji tylko wtedy kiedy importer nie zapłaci więc gwarancja jest zdecydowanie tańsza. Emisja bankowych papierów wartościowych
Kiedy bank może wyemitować bankowy papier wartościowy?
Zawsze, ale musi poinformować KNF o zamiarze emisji na 30 dni przed jej terminem. Nie wystarczy sama informacja ale trzeba też wskazać warunki emisji i jej wartość
Warunki:
W tytule zwrot „bankowy papier wartościowy”
W treści musi być wartość nominalna Zobowiązanie banku do naliczenia określonego oprocentowania wg ustalonej stopy procentowej Zobowiązanie banku do dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej w określonych terminach

(…)

… kredytu ani pożyczki pieniężnej na zakup bankowych papierów wartościowych wyemitowanych przez siebie. Usługi brokerskie Działalność ta może być prowadzona bezpośrednio przez bank albo przez podmiotu z nim powiązane takie jak domy maklerskie, TFI czy instytucje asset management. Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego dla klienta Transakcje pakietowe z pominięciem rynku regulowanego
Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Organizacja konsorcjum gwarantującego dojście emisji do skutku. Przyjmowanie zapisów na akcje, wpłat
Analizy i rekomendacje Funkcja sponsora emisji (usługa oferowana tym emitentom których papiery są już w obrocie, są notowane na rynku regulowanym i w ramach tej usługi bank może ewidencjonować akcje które są własnością inwestorów ale nie zostały zdeponowane…
… 8000zł albo rozstrzygnięcie zostało dokonane przez sąd powszechny. Jeśli nie to rozpatruje ten wniosek co do zasady na posiedzeniu niejawnym. Ale może też zawołać konsumenta i bank. Jak rozprawa się odbędzie i arbiter postanowi. Dla banku orzeczenia arbitra są ostateczne. Bank nie może się odwołać. Dla konsumenta orzeczenia arbitra nie są ostateczne. Może się odwołać. Jeśli bank przegra to pokrywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz