Kredyt konsumencki. Polecenie zapłaty- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyt konsumencki. Polecenie zapłaty- opracowanie - strona 1 Kredyt konsumencki. Polecenie zapłaty- opracowanie - strona 2 Kredyt konsumencki. Polecenie zapłaty- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kredyt konsumencki
W tym roku były duże zmiany. Ustawa o kredycie konsumenckim została praktycznie stworzona od nowa i bazuje na dyrektywie w tej sprawie. Kredyt konsumencki - jest to kredyt ekonomiczny czyli szerszy niż kredyt bankowy. Kredytem konsumenckim może być kredyt bankowy ale może to być też pożyczka na zasadach prawa cywilnego, inna formą będzie to odroczenie płatności. Kredytem konsumenckim będzie też korzystanie z usług w lombardzie. Ustawa wyraźnie określa co nie będzie kredytem konsumenckim. Na pewno leasing nie będzie, po drugie kredyt udzielany pracownikowi zakładu pracy na preferencyjnych warunkach oraz kredyty preferencyjne szczególnie jeżeli ta preferencja dotyczy oprocentowania (kredyty z dopłatami) Ograniczenia kwotowe - nie więcej niż 255,550zł. =70 tyś euro. (wcześniej było 80tyś zł) nie ma też dolnego ograniczenia czyli może być kredyt w wysokości 1gr Nie ma ograniczenia czasowego - nie jest ważne czy jest to kredyt 1 dniowy czy 20 letni. Nie są wyłączone kredyty związane ze wspieraniem budownictwa mieszkaniowego
Kredytu może udzielić bank, lombard, osoba fizyczna(zawodowy pożyczkodawca), sklep Kto może wziąć taki kredyt?
Konsument - osoba fizyczna która zaciąga kredyt nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli malarz kupi telewizor to jest to kredyt konsumencki a jeśli kupi pędzel to nie będzie bo jest to związane z działalnością gospodarczą.
W jaki sposób można taki kredyt reklamować?
Co musi być w reklamie :
Stopa oprocentowania kredytu Całkowita kwota kredytu Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Do ustawy jest dołączony również formularz, który musi otrzymać konsument i w którym są wszystkie parametry dotyczące kredytu. Np. całkowita kwota, wymagane zabezpieczenie, koszty, możliwość odstąpienia, zasady spłaty przed terminem, język umowy, język porozumiewania się kredytodawcy z kredytobiorcą.
Umowa o kredyt konsumencki musi być zawarta na piśmie. Umowa musi zawierać :
RRSO Całkowite koszty Informacje o możliwości odstąpienia od umowy O możliwości wcześniejszej spłaty O zabezpieczeniu O ubezpieczeniu kredytu Co klient ma z tego że kredyt bankowy będzie jednocześnie kredytem konsumenckim?
Są trzy przywileje z tytułu kredytu konsumenckiego. Prawo do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów w przypadku jeśli kredytodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków względem swojego konsumenta w szczególności dotyczy to informacji zawartych w umowie. Klient może skorzystać z tego prawa po uprzednim poinformowaniu kredytodawcy.

(…)

… ma 30 dni na spłatę zgodnie z ustawą. Przepadają wszystkie opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia. Innych kosztów nie ma. Operacje bankowe pośredniczące, rozliczeniowe realizowane na zlecenie i ryzyko klienta. Polecenie zapłaty - jest to dyspozycja skierowana przez wierzyciela, skierowana do banku dłużnika na mocy której to bank dłużnika ma obciążyć rachunek dłużnika określoną kwotą i uznać tą kwotą rachunek wierzyciela. Inicjatorem polecenia zapłaty jest wierzyciel. Oczywiście żeby został nim to musiały zostać dopełnione pewne działania przez dłużnika. Jednocześnie jest to zgoda wierzyciela na dokonanie operacji odwrotnej czyli obciążenia jego rachunku i uznania tą kwotą rachunku dłużnika jeśli dłużnik odwoła polecenie zapłaty. Wierzyciel korzystający z polecenia zapłaty nie może czynić żadnych przeszkód w zwrocie tych środków. Co musi nastąpić żeby uruchomić polecenie zapłaty:
Udzielenie zgody dłużnika wierzycielowi na obciążenie konta. Wypełnia się dwa formularze. Umowa pomiędzy wierzycielem a jego bankiem bo bank wierzyciela chciałby mieć pewność, że jeżeli np. za dużo obciąży dłużnika i trzeba będzie zwrócić to tak się stanie. Nie każdy wierzyciel tak chce się rozliczać bo np. bank…
…. W przypadku szczególnych rodzajów gwarancji musi być przedstawione zdarzenie jakie musi zaistnieć. Rodzaje: Odwołalne (w praktyce się nie spotyka )
Nieodwołalne bezwarunkowe (płatne na pierwsze żądanie beneficjenta)
warunkowe (beneficjent musi wykazać, że zaistniały okoliczności na podstawie których bank może wypłacić pieniądze np. faktura list przewozowy, ekspertyza itp. )

… odwołania takiego rozliczenia. Mamy klauzulę ostatecznego rozrachunku. Jest to produkt dla podmiotów które darzą się dużym zaufaniem. Nie ma możliwości cofnięcia więc zostaje tylko droga sądowa. Uwarunkowane formy zapłaty Akredytywa dokumentowa, Inkaso dokumentowe Akredytywa dokumentowa - jest to samodzielne pisemne zobowiązanie się banku otwierającego akredytywę do zapłaty (lub zabezpieczenie zapłaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz