Nowoczesne formy rozliczeń bezgotówkowych. Rozliczenia pieniężne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowoczesne formy rozliczeń bezgotówkowych. Rozliczenia pieniężne - strona 1 Nowoczesne formy rozliczeń bezgotówkowych. Rozliczenia pieniężne - strona 2 Nowoczesne formy rozliczeń bezgotówkowych. Rozliczenia pieniężne - strona 3

Fragment notatki:

NOWOCZESNE FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH ROZLICZENIA PIENIĘŻN E - to operacje polegające na zmianie stanu środków na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku wykonania czynności powodującej takie zmiany, dzielą się one na dwie grupy:
Gotówkowe-czyli dokonywane za pomocą gotówki.
Bezgotówkowe-do, których należy:
a. karta płatnicza
b. polecenie przelewu
-przelewy transgraniczne
-przelewy stałe
c. polecenie zapłaty
d. czek rozrachunkowy
e. akredytywa
f. inkaso bankowe
Karty płatnicze Karta b ankowa jest to p lastikowa karta wydawana posiadaczowi rachunku bankowego, umożliwiająca zakup produktów i usług bez konieczności płacenia gotówką oraz pozwalająca na podejmowanie gotówki z bankomatu. Historia kart płatniczych sięga XIX wieku, początkowo jako forma kredytowania wybranych klientów banku. Obecnie jest to jeden z najszybciej rozwijających się produktów bankowych, kierowany przede wszystkim do klientów indywidualnych. Na rynku współistnieje szereg rodzajów kart płatniczych, z których najważniej sze to: - Karty kredytowe - e mitowane przez bank na podstawie umowy z klientem mają cechy odnawialnej umowy kredytowej. Posiadacz takiej karty dysponuje określonym przez bank limitem wydatków ponad aktualne saldo na rachunku. Gdy wartość kupowanego produktu lub usługi przekracza kwotę na rachunku, uruchomiony zostaje kredyt o odpowiednim oprocentowaniu i terminie spłaty (zależnych od banku). Najpopularniejsze karty kredytowe to Visa, MasterCard, American Express i Dinners Club. -Karty debetowe to n ajbardziej rozpowszechniony typ karty płatniczej - umożliwia dokonywanie płatności jedynie do wysokości salda na rachunku. -Karty bankomatowe to k art y o najmniejszych możliwościach; umożliwiają wypłatę gotówki z bankomatu osobom, które posiadają rachunek w danym b anku. -Karty typu charge to k arty obciążeniowe pozwalające na korzystanie z tzw. kredytu kupieckiego (o odroczonym terminie płatności; posiadacz karty ma obowiązek spłacić należność natychmiast po otrzymaniu wyciągu z konta przedstawiającego wykaz dokonan ych transakcji). -Karty typu business to p rodukt skierowany do firm; karty tego rodzaju wydawane są pracownikom przedsiębiorstw. Polecenie przelewu W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę na wskazany rachunek beneficjenta w dowolnym banku.


(…)

… na jednego mieszkańca
Kraj
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Czechy
33
40
42
49
55
90
Litwa
2
3
4
5
7
11
Polska
3
5
7
9
13
16
Słowacja
16
20
22
24
26
30
Węgry
7
9
12
16
20
22
4
bankierski
2
1.ffa
Wierzyciel
Bank wierzyciela
Bank dłużnika
Dłużnik
Polecenie przelewu 1
5
4
2
3
1
Wierzyciel
Bank wierzyciela
Bank dłużnika
Dłużnik
Polecenie zapłaty
5
2
1
Wierzyciel
(remitent)
Dłużnik
(trasant)
3
4
Bank wierzyciela…
….
upoważnia do podjęcia gotówki po sprawdzeniu pokrycia na koncie dłużnika
może być przekształcony na rozrachunkowy
nie można zainkasować gotówki
należność jest zapisywana na dobro konta posiadacza czeku
zawiera potwierdzenie trasata o pokryciu na koncie wystawcy
można zainkasować w innym banku bez sprawdzania konta wystawcy lub przekształcić w rozrachunkowy
wystawcą jest bank, który poleca innemu bankowi wypłatę posiadaczowi czeku
trasat dokonuje wypłaty w ciężar konta wystawcy po sprawdzeniu podpisów
wypłata następuje tylko na rzecz innego banku lub osoby wskazanej przez klienta w umowie z bankiem
zapewnia wysokie bezpieczeństwo
surogat gotówki
zabezpiecza posiadacza w razie utraty czeku przed stratami
skup prowadzony przez liczne placówki w różnych krajach
Do rozliczeń bezgotówkowych wykorzystujemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz