wykład- Operacje rozliczeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład- Operacje rozliczeniowe - strona 1 wykład- Operacje rozliczeniowe - strona 2 wykład- Operacje rozliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

Operacje rozliczeniowe
Rozliczenia pieniężne:
Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.
Sytuacja, w której tylko 1 strona ma rachunek bankowy, ogranicza możliwość stosowania rozliczeń do gotówkowych.
Niekiedy rozliczenia za pośrednictwem banku są obowiązkowe. Dotyczy to przede wszystkim firm i rozliczeń publiczno-prawnych oraz wysokich kwot (powyżej 15.000,- EUR).
Formy rozliczeń pieniężnych:
rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela - wpłata i wypłata gotówkowa odbywa się na podstawie dyspozycji wydanej pracownikowi bankowi i potwierdzone zostają asygnatą kasową.
rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się np:
poleceniem przelewu,
poleceniem zapłaty,
czekiem rozrachunkowym (jakie konto obciążyć, a jakie uznać),
kartą płatniczą.
Na rozliczeniach bezgotówkowych opierają się złożone formy rozliczeń takie jak bankowe inkaso faktur i akredytywa. Czeki:
Czeki to rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe.
pisemne polecenie wystawcy czeku skierowane do banku, by wypłacił posiadaczowi czeku odpowiednią sumę pieniężną,
rozliczenie za pomocą czeku następuje w formie wręczenia go wierzycielowi przez dłużnika,
rodzaje czeków:
czeki gotówkowe upoważniają do podjęcia określonej sumy,
czeki rozrachunkowe - bezgotówkowa forma realizacji, obciążany rachunek wystawcy (dłużnika), a uznawany rachunek remitenta czeku (wierzyciela). [Pokazuje, jaki rachunek uznać, a jaki obciążyć].
Czek może być na okaziciela.
Elementy czeku:
nazwa czek - w języku, w jakim czek wystawiono
bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej - jeśli jest warunek, to czek jest nieważny; polecenie - formuła „wypłać”
trasat - osoba zobowiązana do wypłaty, w Polsce może to być tylko bank
miejsce płatności - element czeku, którego na czeku może nie być, a i tak jest o ważny. Za miejsce płatności uznaje się wówczas miejsce wskazane przy oznaczeniu trasata, a gdyby tego nie było, to miejsce wystawienia czeku.
data i miejsce wystawienia - data potrzebna jest do określenia ważności czeku
podpis wystawcy.
Płaty za okazaniem w ciągu 10 dni od daty wystawienia (w kraju), 20 dni (w Europie) lub 70 dni (świat).

(…)

… jest bankowi eksportera, a następnie beneficjentowi.
4. Wysyłka towaru.
5a. 5b. Przekazanie dokumentów.
6a. 6b. Płatność, która będzie miała miejsce, gdy bank otwierający pozytywnie zweryfikuje dokumenty.
Bankowe inkaso faktur:
Jest to umowa nienazwana wykorzystywana w transakcjach zagranicznych.
dostawca wystawia fakturę i przekazuje ją swojemu bankowi z żądaniem zapłaty,
bank dostawcy przekazuje żądanie…
… w przekazywaniu informacji, rozlicza transakcje tylko gdy importer zapłaci.
Bankowe inkaso faktur, akredytywa, faktoring:
akredytywa eliminuje ryzyko odstąpienia odbiorcy od transakcji, zabezpiecza przed odmową zapłaty lub niewypłacalnością odbiorcy,
inkaso w podstawowej wersji nie zabezpiecza płatności, pełni funkcję rozliczeniowe, usprawnia obieg dokumentów, bank jest pośrednikiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz