Usługi, operacje i innowacje bankowe

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi, operacje i innowacje bankowe - strona 1 Usługi, operacje i innowacje bankowe - strona 2 Usługi, operacje i innowacje bankowe - strona 3

Fragment notatki:

Usługi, Operacji
I Innowacje Bankowe
Na podstawie wykładów dr Jolanty Juzy
Z jaka strukturą systemu bankowego mamy dzisiaj do czynienia?
Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego -obowiązuje od 1989 roku (transformacja systemu gospodarczego). Szczebel nadrzędny - bank centralny Szczebel podrzędny - banki komercyjne.
Występowała ona także w okresie 20lecia międzywojennego:
Struktura nadrzędna - Bank Polski
Struktura porządna - Banki komercyjne, gospodarcze, handlowe, spółdzielcze itp.
Podczas II Wojny Światowej banki przestały działać. Od I 1945 zaczęto je reaktywować. Gospodarka Centralnie Planowana -wszystko co prywatne jest niewłaściwe, również banki prywatne. W tym okresie w Polsce funkcjonowała struktura mono banku.
Mono bank - NBP - od I 1945 do 1989 - emisja pieniądza, a w 1948 dochodzi kredytowanie przedsiębiorstw.
W Stanach Zjednoczonych Bank Centralny tworzony jest przez 9 banków.
Jakie funkcje pełni Bank Centralny?
Emisja pieniądza gotówkowego
Pieniądz bezgotówkowy(kredytowy) kreują banki handlowe
Emisja -pieniądz gotówkowy Kreacja - pieniądz bezgotówkowy
Bank banków
Banki handlowe maja obowiązek posiadać rachunek bieżący w Banku Centralnym Kredytowanie banków handlowych
Bank Państwa Prowadzi wszystkie rachunki bieżące oraz obsługuje dług publiczny
Bank Centralny odpowiada za ilość pieniądza w obiegu - GOTOWKOGO I BEZGOTOWKOWEGO!!!
Jakie instrumenty wykorzystuje Bank Centralny?
Stopy procentowe
Inflacja- nadmiar podaży pieniądza nad podażą dóbr i usług
Niski poziom inflacji napędza rozwój gospodarczy.
Operacje otwartego rynku
Skup lub sprzedaż papierów wartościowych przez bank centralny od banków handlowych
Stopa rezerwy obowiązkowej
Poziom rezerwy obowiązkowej ustala bank centralny. Banki komercyjne zobowiązane są do deponowania rezerw na rachunkach bieżących banku centralnego. To, co jest deponowane jest też oprocentowane. Rezerwa ta znajduje się w pasywach bilansu banku centralnego.
Kredyt refinansowy
Refinansowanie banków odbywa się za pomocą kredytu lombardowego a przede wszystkim kredytu redyskontowego
Redyskonto weksli- weksle handlowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz