Kredyt w rachunku kredytowym

Klasyfikacja kredytów według ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

udzielania kredytu - w rachunku kredytowym (odnawialne i nieodnawialne) - w rachunku bieżącym zasady...

Aktywne operacje banku - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4116

gospodarczy kredyt obrotowy kredyt w rachunku bieżącym kredyt rewolwingowy kredyt w rachunku kredytowym kredyt...

Wykład - Bankowy fundusz gwarancyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 532

rachunku bankowego w tym banku (debetowanie rachunku) Kredyty w rachunku kredytowym nie wymaga posiadania...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

w rachunku kredytowym - po przyznaniu kredytu otwiera się specjalny rachunek, na którym ewidencjonuje...

Polityka kredytowa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

środków pieniężnych Wpis kwoty kredytu na rachunek kredytowy bądź ustalenie, iż na rachunku bieżącym...

Finanse- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1225

bieżącym (ujemne saldo na własnym rachunku, każdy wpływ na rachunek jest spłata kredytu) W rachunku...

Ewidencja kredytów bankowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

na koncie kredyt bankowy. Kredyt ten nosi nazwę kredytu w rachunku kredytowym. Polega na sukcesywnym...

Test z finansów

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7672

, funkcjonuje zawsze obok rachunku bieżącego, przekazanie kwoty przyznanego kredytu z rachunku kredytowego...