Ewidencja kredytów bankowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja kredytów bankowych - strona 1 Ewidencja kredytów bankowych - strona 2 Ewidencja kredytów bankowych - strona 3

Fragment notatki:


Ewidencja kredytów bankowych. Kredyt bankowy jest to stosunek ekonomiczny, w którym kredytodawca udostępnia kredytobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, która musi być zwrócona w określonym czasie łącznie z odsetkami. Z tytułu udzielonego kredytu bank pobiera jednorazową prowizję od całości udzielonego kredytu oraz pobiera odsetki od niespłaconej części kredytu.
Udzielanie kredytu może polegać na: Przekazaniu całej kwoty przyznanego kredytu na rachunek bankowy i zarejestrowaniu powstałego zadłużenia na koncie kredyt bankowy. Kredyt ten nosi nazwę kredytu w rachunku kredytowym.
Polega na sukcesywnym pokrywaniu przez bank płatności do wysokości przyznanego limitu kredytowego, co może spowodować powstanie salda kredytowego na koncie rachunek bankowy. Spłata kredytu następuje automatycznie z wpływów środków pieniężnych na rachunek bankowy. Odsetki są naliczane za czas faktycznego wykorzystywania kredytu.
Zdanie: W przedsiębiorstwie Alfa na dzień 1 stycznia konta wykazywały następujące saldo:
Kasa= 2000,- Rachunek bankowy= 9000,-
Należności od odbiorców= 1500,-
Zobowiązania wobec dostawców= 1800,-
Kredyt bankowy=1000,-
W miesiącu styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
Spłacono przelewem zobowiązanie wobec dostawcy (WB) 100,-
Wpłacono środki pieniężne z kasy do banku, brak potwierdzenia wpłaty wyciągiem bankowym 800,-
Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę środków pieniężnych ........... .
Odbiorca uregulował należność dokonując wpłaty na rachunek bankowy 500,-
Złożono w banku wniosek kredytowy o przyznanie kredytu bankowego 4000,-
Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie środków pieniężnych z tytułu przyznanego kredytu bankowego ................... .
Otrzymano wyciąg bankowy o potrąceniu przez bank:
kosztów manipulacyjnych 40,-
prowizji z tytułu przyznanego kredytu 200,-
odsetki od kredytu 80,-
Otrzymano od odbiorcy czek rozrachunkowy tytułem spłaty należności 300,-
Otrzymano wyciąg bankowy informujący o spłacie raty kredytu bankowego 150,-
Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpływ środków pieniężnych z tytułu realizacji czeku rozrachunkowego.................... . Wystawiono polecenie księgowania (PK) na przeksięgowanie niespłaconego w terminie kredytu bankowego 500,-
Wpłacono do banku nadwyżkę ponad pogotowie kasowe wynoszące 500,- brak potwierdzenia wyciągiem bankowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz