Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 4095
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania - strona 1 Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania - strona 2 Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania - strona 3

Fragment notatki:

Dr Tomasz SIUDEK Rachunkowość bankowa Zadanie 1 Bank „Alfa” S.A. z siedzibą w Radomiu ul. Warszawska 15 sporządził na koniec roku bilans (zamieszczony poniżej).
Bilans Banku „Alfa” S.A. na 31 grudnia 1999 r.
AKTYWA PASYWA Środki trwałe Gotówka w kasie Należności od jednostek finansowych
Udziały w jednostce finansowej zależnej
Weksle własne
Depozyty banków
Udziały mniejszościowe w jednostce niefinansowej
Środki pieniężne w banku centralnym
Wartości niematerialne i prawne
60 000
20 000
70 000
10 000
8 000
30 000
5 000
40 000
7 000
Kapitał akcyjny
Depozyty otrzymane od banków Akcje obce
Weksle obce
Zysk netto
Kapitał rezerwowy
Umorzenie środków trwałych
Depozyty jednostek niefinansowych
Rezerwy celowe
70 000
20 000
8 000
30 000
5 000
40 000
16 000
40 000
21 000
Razem aktywa
250 000
Razem pasywa
250 000
Ocenić prawidłowość sporządzenia bilansu. W przypadku oceny negatywnej dokonać korekt oraz wyjaśnić na czym polegały popełnione błędy.
Zadanie 2. Zakwalifikuj poniższe należności i podaj wielkość rezerwy celowej jaka bank musi utworzyć.
Jaka wartość należności będzie wykazana w bilansie banku ?
Lp. Wyszczególnienie Kwota (zł) 1. 2. 3.
4.
5.
6. Należność do osoby fizycznej przeterminowana trzy dni:
udzielony kredyt odsetki
Należność od spółdzielni mieszkaniowej przeterminowana 42 dni:
kapitał
odsetki
Należność od spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji:
kapitał
odsetki
Należność od Stoczni Gdańskiej przeterminowana 7 miesięcy:
odsetki
kapitał
Należność od Spółdzielni Mieszkaniowej przeterminowana 5 miesięcy:
kapitał
odsetki
Należność od szpitala przeterminowana 12 miesięcy, poręczona w 60% przez Skarb Państwa:
kapitał
odsetki
5 000
1 089
4 567
234
45 679
7 890
7 890
10 890
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Małgorzata napisał(a):

2021-05-05 19:53:48

czy macie rozwiązanie do tych zadań? ;)