Pasywne operacje bankowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasywne operacje bankowe - wykład - strona 1 Pasywne operacje bankowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pasywne operacje bankowe - źródła finansowania działalności bankowej, rodzaje depozytów. Operacje pasywne polegają na przyjmowaniu środków pieniężnych przez bank. Mogą mieć formę depozytów. Banki mogą także emitować własne papiery wartościowe. Operacje pasywne obejmują w szczególności: - Pozyskiwane przez bank depozyty w formie rachunków oszczędnościowych i lo­kat terminowych,
- Emitowane przez bank papiery wartościowe (kwity, certyfikaty, weksle komercyjne),
- Pozyskiwane przez bank depozyty od podmiotów finansowych (banki, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne itp.). Podstawowa grupę operacji pasywnych stanowią zobowiązania . Środki na rachunkach oszczędnościowych pozyskiwane są od ludności w formie wkładów pieniężnych deponowanych na krótkie okresy, natomiast lokaty terminowe zakładane są w celu długookresowego oszczędzania. Wkłady pieniężne płatne na każde żądanie mają charakter „portfela” klienta z którego może skorzystać w dowolnym momencie czy to w okienku bankowym czy tez za pomocą karty płatniczej. Lokaty terminowe dokonywane są na z góry określany termin przez osoby fizyczne i osoby prawne. Mogą to być lokaty na okaziciela, ren­tierskie, dynamiczne, awizowane, indeksowane itp. Oprócz lokat i rachunków oszczędnościowych banki emitują własne papiery wartościowe oraz pozyskują środki pieniężne od in­stytucji finansowych. Depozyt bankowy ( wkład bankowy ) - inwestycja finansowa polegająca na powierzeniu środków finansowych bankowi . W zamian za ulokowane depozyty pieniężne banki płacą deponentom odsetki , zależne głównie od długości zadeklarowanego czasu depozytu i stóp procentowych na rynku. Oprocentowanie może być stałe albo zmienne. Banki uzyskują w zamian prawo do dysponowania powierzonymi im środkami pieniężnymi, udzielając na ich podstawie kredytów lub je inwestując. Depozyty stanowią podstawowe źródło finansowania działalności kredytowej prowadzonej przez banki. Rodzaje depozytów Depozyty na żądanie ( a'vista ) - jest to głównie pieniądz transakcyjny gromadzony na rachunkach bieżących i pomocniczych. Ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili. Za depozyty a'vista banki oferują stosunkowo niską lub zerową stopę procentową . Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi ) - środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe
odsetki . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz