Rachunkowość finansowa- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 4 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 4 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
20/10/2012
Literatura obowiązkowa:
Wykład 4, “Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”
1.
Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2001, rozdział 4.3.3.3 – 4.3.3.5, 4.6.3.1 – 4.6.3.2.
2.
Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy
o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa 2001, rozdział 5.1 – 5.4.
Środki pieniężne (aktywa pieniężne) to przede wszystkim:
• krajowe środki płatnicze,
• waluty obce,
• dewizy pełniące funkcję środka płatniczego,
• inne środki pieniężne.
Rozróżnienie pomiędzy aktywami pieniężnymi a innymi inwestycjami krótkoterminowymi
è
Rozliczenia pieniężne: gotówkowe i bezgotówkowe
Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków dokonywane są:
a) gotówkowo – czekiem gotówkowym
b) bezgotówkowo, w szczególności:
poleceniem przelewu,
• poleceniem zapłaty,
• czekiem rozrachunkowym,
kartą płatniczą,
• akredytywą.
Wycena środków pieniężnych i ich ekwiwalentówà zasady wyceny bieżącej i bilansowej
krajowe środki pieniężne - ewidencjonuje się w wartości nominalnej
papiery wartościowe
o w momencie przyjęcia do ewidencji – według ceny nabycia,
o na moment bilansowy
§ według ceny rynkowej
§ według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa
§ według skorygowanej ceny nabycia
udzielone pożyczki
o w trakcie roku obrotowego – według wartości nominalnej
o na dzień bilansowy – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
KONTO „KASA”
Rachunek bieżący
KASA
Rachunek bieżący
Należności od
odbiorców
Zobowiązania
wobec dostawców
Inne należności
od pracowników
Zobowiązania z
tytułu
wynagrodzeń
Przychody
Koszty
KONTO „RACHUNEK BIEŻĄCY”
Kasa
Rachunek bieżący/
Rachunek bankowy
Kasa
Środki pieniężne
w drodze
Środki pieniężne
w drodze
Należności od
odbiorców
Zobowiązania wobec
dostawców
Inne należności
od pracowników
Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
Przychody
Koszty
Inne rachunki
bankowe
(Akredytywa, Czeki
potwierdzone)
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
2
KONTO „ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE”
Środki pieniężne
w drodze
Kasa
(1)
Rachunek
bankowy
(2)
Sk. X
Rachunek
bankowy
Środki pieniężne
w drodze
(2)
Kasa
(1)
Sk. X
KONTO „INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE - CZEKI OBCE”
Inne środki
pieniężne
(czeki obce)
Należności od
odbiorców
(1)
Rachunek bieżący
(2)
KONTO „INNE RACHUNKI BANKOWE – CZEKI WŁASNE”
Inne rachunki
bankowe (rachunek
czeków
potwierdzonych)
Rachunek bieżący
(2)
Zobowiązania wobec
dostawców
(1)
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
3
Przykład: EWIDENCJA CZEKÓW OBCYCH ORAZ CZEKÓW WŁASNYCH
Z WYKORZYSTANIEM KONTA „ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE”
1. Otrzymanie przez jednostkę czeku rozrachunkowego od kontrahenta A tytułem spłaty
należności
4 000
2. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz