Ewidencja kapitałów własnych- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja kapitałów własnych- wykład 12 - strona 1 Ewidencja kapitałów własnych- wykład 12 - strona 2 Ewidencja kapitałów własnych- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

15 grudnia 2011
Wykład 12
Ewidencja kapitałów własnych
Literatura obowiązkowa:
1. Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera,
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, rozdział 7 oraz rozdział 9.
Wydawnictwo
Akademii
Finansowa koncepcja kapitału, rzeczowa koncepcja kapitału
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Źródła kapitału własnego
Struktura pasywów w przekroju kapitału własnego i kapitału obcego
Znaczenie kapitału własnego dla oceny ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Rodzaje kapitałów własnych w jednostkach o różnych formach organizacyjno - prawnych
FORMA ORGANIZACYJNOKAPITAŁY (FUNDUSZE)
PRAWNA
PODSTAWOWE
Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy
Spółka jawna
Kapitał wspólników
Spółka partnerska
Kapitał wspólników
Spółka cywilna
Spółka komandytowa
Kapitał właścicieli
Kapitał właścicieli
Spółka komandytowo akcyjna
Kapitał zakładowy
Przedsiębiorstwo państwowe Fundusz założycielski
Spółdzielnie
Fundusz udziałowy
POZOSTAŁE KAPITAŁY
(FUNDUSZE)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Fundusz przedsiębiorstwa
Fundusz
z aktualizacji
wyceny
Fundusz zasobowy
Fundusz
z
aktualizacji
wyceny
Źródło: opracowanie własne
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
Grupy pasywów
Źródło: Sprawozdawczość i analiza finansowa. Pod redakcją Haliny Buk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice, 2005
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
2
Ewidencja kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rozrachunki z
akcjonariuszami
Kapitał zakładowy
(7)
(2)
Środki pieniężne w kasie i
na rachunkach
(1a)
Konta zasobów, np. środki
trwałe, wartości
niematerialne i prawne
Kapitał zapasowy
(1b)
(3)
(5)
Rozrachunki
publicznoprawne z tytułu
podatków
Rozliczenie wyniku
finansowego
(4)
(6)
Ewidencja kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozrachunki z
udziałowcami
Kapitał zakładowy
Środki pieniężne w kasie i
na rachunkach
(1a)
(2)
(4)
Konta zasobów, np. środki
trwałe, wartości
niematerialne i prawne
Kapitał zapasowy
(1b)
(3)
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
3
Ewidencja kapitałów rezerwowych w spółkach kapitałowych
Wynik finansowy
Kapitał zapasowy
Wynik finansowy
(1)
(4)
Rozrachunki z
akcjonariuszami
(udziałowcami)
Rozrachunki z
akcjonariuszami
(udziałowcami)
(5)
(2)
Kapitał z aktualizacji
wyceny
(3)
Ewidencja kapitału z aktualizacji wyceny
Umorzenie środków
trwałych
Kapitał z aktualizacji
wyceny
Środki trwałe
(1a)
(1b)
Konta

(…)

… inwestycyjnych
planowanych przez podmiot. W bieżącym roku podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji i zawarto umową
leasingu operacyjnego na nową linię produkcyjną. Opłaty leasingowe finansowane zostaną z odłożonego
na ten cel kapitału zgromadzonego w ramach kapitału zapasowego.
Omów zasady księgowań opisanych operacji gospodarczych.
Przykład 5: Ujęcie ewidencyjne dopłat wspólników do kapitału
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zebra” w roku 200X poniosła stratę bilansową w
wysokości 10 000 zł. Zgromadzenie wspólników ustaliło, że na pokrycie straty udziałowcy
zobowiązani są wnieść dopłaty w wysokości:
- wspólnik A 6 000 zł oraz
- wspólnik B 4 000 zł.
Wspólnik A wniósł dopłatę w terminie, natomiast wspólnik B zalegał z zapłatą i w związku z tym
zostały naliczone odsetki. Dopłata ta została…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz