Akcje - Papier wartościowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje - Papier wartościowy - strona 1 Akcje - Papier wartościowy - strona 2 Akcje - Papier wartościowy - strona 3

Fragment notatki:

Akcje, jako źródło finansowania przedsiębiorstwa.
Akcja - jest to papier wartościowy stwierdzający udział jej właściciela w spółce akcyjnej.
Prawa akcji:
 Prawo do zarządzania spółką. Akcje na giełdzie mają formę zdematerializowaną. Jeśli je zmaterializujemy dostajemy wówczas odpowiedni certyfikat, który umożliwia nam wstęp na walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym drogą głosowania podejmowane są ważne dla spółki decyzje (decydowanie o podziale zysków, zmiana władz itp.). Zarządzanie spółką jest proporcjonalne do udziału (jedna akcja = 1 głos). Wspomniany wyżej certyfikat jest jednak jednorazowego użytku (daje prawo do wstępu na jedno zgromadzenie) i za jego wystawienie za każdym razem trzeba płacić od każdej akcji (stąd też rzeczywisty wpływ przeciętnego akcjonariusza na losy spółki giełdowej jest tak naprawdę dość niewielki).
 Prawo do udziału w zyskach spółki. Zysk czerpany jest w formie dywidendy (współmiernie do udziału).
Prawo poboru nowych akcji. Jest to zasada mówiąca, że w przypadku emisji nowych akcji przez spółkę propozycja kupna akcji kierowana jest w pierwszej kolejności do stałych akcjonariuszy posiadających już swoje udziały w spółce. Akcjonariusz taki może dobrowolnie zrzec się prawa do poboru nowych akcji - i dopiero w takiej sytuacji akcje kierowane są do pozostałej grupy akcjonariuszy giełdowych (grupy świeżych odbiorców). Rozwiązanie takie powstało, aby zapobiec efektowi rozwodnienia - sprzedanie akcji kompletnie nowym akcjonariuszom spowodowałoby zwiększenie podziału wartości spółki na więcej osób, dlatego właśnie próbuje się w pierwszej kolejności sprzedawać akcje stałym akcjonariuszom.
 Prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji.
Rodzaje akcji:
Akcje zwykłe - są zwykłe ;)
Akcje uprzywilejowane - są.... niezwykłe - mają więcej praw niż akcje zwykłe. Rodzaj i ilość tych dodatkowych praw zależna jest od akcjonariuszy (to właśnie oni decydują o tych prawach na walnych zgromadzeniach), np. często uprzywilejowanie w zyskach przypisuje się inwestorom strategicznym.
Akcja złota - akcjonariusz będący właścicielem tej akcji posiada prawo veta. Akcje takie zarezerwowane są najczęściej dla strategicznych grup pracowniczych. W Polsce jednak wycofano ten rodzaj akcji, ponieważ powodowały one utrudnienia w procesie zarządzania spółkami.
Akcje imienne - są to akcje zarejestrowane w księdze akcjonariuszy spółki, zarezerwowane dla stabilnych inwestorów, którzy mają znaczący wpływ na zarządzanie spółką. Akcje tego typu nie są emitowane na giełdzie, choćby z tej prostej przyczyny, że zmiana ich właściciela wiąże się z koniecznością notarialnego i formalnego potwierdzenia tegoż faktu, zatem rozprowadzanie takich akcji na giełdzie byłoby wprost niemożliwe do zrealizowania (od strony technicznej).

(…)

…, są one zdematerializowane.
Blue Chip - spółka posiadająca silna pozycję w branży, w której funkcjonuje oraz posiadająca duże obroty na giełdzie. Tytuł ten nie jest nadawany dożywotnio, jest to kwestia przechodnia zależna od danego okresu na giełdzie. W Polsce Blue Chipem jest WiG 20.
Metody emisji akcji:
Metoda stałej ceny emisyjnej.
Metoda zmiennej ceny emisyjnej.
Metoda „Księgi popytu”
Należy pamiętać, że sprzedaż akcji…
… naszych akcji zostanie nam choćby jedna nie sprzedana akcja, to musimy je wszystkie skupić z powrotem z rynku (co oczywiście powoduje, że nasza spółka jedynie ponosi koszty z całego procesu emisyjnego).
Ad: 1) Metoda stałej ceny emisyjnej - skupia się na wyznaczeniu ceny emisyjnej akcji w oparciu o następujące fazy:
Wyceniamy nasze przedsiębiorstwo
Dodajemy wartość projektu inwestycyjnego, który chcemy…
… w oparciu o spekulacje rynkowe.
Zalety CAPM:
 Prostota połączona z ukazaniem wielu informacji o wymaganej stopie procentowej.
Wady CAPM:
 Współczynnik oparty na odchyleniach standardowych i korelacji. Wymaga to dużej ilości informacji (dużej ilości badanych jednostek, aby uzyskać wiarygodność wyników badania). Teoretycznie (zgodnie z zasadami statystyki dotyczącymi badania korelacji i odchyleń) potrzebne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz