Akcje - funkcje i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje - funkcje i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki zawartym w niej informacjom możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: funkcje akcji, klasyfikacje akcji, umorzenie akcji, emisja akcji, cena akcji, wskaźniki rynku kapitałowego.

Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpływu stopa inflacji w przeciwieństwie do obligacji.
Funkcje akcji:
umożliwia bezpośredni udział w przedsięwzięciu (udział finansowy ;czerpanie zysku)
umożliwia elastyczny przepływ kapitału ze względu na nieograniczone możliwości nabywania lub zbywania akcji
stanowią źródło kapitału na przyszłe inwestycje możliwość kupowania akcji różnych firm ogranicza ryzyko
Klasyfikacje akcji:
w zależności od statutu spółki akcje na okaziciela - spółka nie ma obowiązku rejestracji tych akcji; są podstawowym przedmiotem obrotu w polskim prawie gospodarczym; nie ma ograniczenia zbytu; wszelkie informacje dotyczące spółki dla posiadaczy akcji na okaziciela powinny być dostępne w określonym miejscu- określonym w statucie firmy ( najczęściej Monitor Sądowy i Gospodarczy) akcje imienne - akcje rejestrowane w księdze akcji imiennych prowadzonej przez spółkę; na akcji umieszczone jest imię i nazwisko akcjonariusza lub firma; istnieją pewne ograniczenia w zakresie ich zbywania
kryterium formy pokrycia równowartości kapitału
akcje gotówkowe opłacane całkowicie lub częściowo - do momentu zarejestrowania spółki możliwe jest by nastąpiło opłacenie minimum 25% wartości kapitału akcyjnego; po zarejestrowaniu spółki należy uregulować resztę kwoty; do momentu uregulowania pełnej wartości na jaką opiewają akcje są one imienne i nie mogą być zbywane, a po opłaceniu całości kapitału zmieniają swój charakter na akcje na okaziciela
akcje aportowe-rzeczowe - kapitał ten przed zarejestrowaniem spółki musi być w pełni opłacony; są imienne w okresie dwóch lat do momentu zatwierdzenia sprawozdań finansowych na walnym zgromadzeniu odbywającym się w drugim roku po rozpoczęciu działalności; po tym okresie akcje mogą być zbywane
kryterium ze względu na dostępność akcji akcje pojedyncze - jest to dokument, który odpowiada wartości nominalnej jednej akcji
akcje zbiorcze (pakiet) - na jednym dokumencie zawarta jest informacja o ilości akcji, ich wartości nominalnej i wartości całkowitej
kryterium ze względu na uprawnienia przysługujące akcjonariuszom akcje zwykłe
akcje uprzywilejowane - dają szczególne prawa głównie założycielom spółki; z akcją uprzywilejowaną łączą się prawa: prawo głosu na 1 akcję 1-5 głosów prawo do dywidendy w wyższym wymiarze; ta dywidenda nie może być wyższa niż przeciętna stopa dyskontowa NBP + 2%
posiadacz akcji ma prawo do dywidendy skumulowanej; dywidenda wypłacana za poprzedni okres z zysków bieżących przy czym okres ten nie może być większy niż 5 lat wstecz


(…)

… do przejęcia pakietu kontrolnego
Emisja akcji - podstawowy warunek powstania spółki akcyjnej
emisja zamknięta - akcje spółki przejmują założyciele, nominalna wartość akcji jest wysoka
emisja publiczna:
spółka tworzy prospekt emisyjny, przekazuje go do komisji papierów wartościowych i giełd wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na publiczną emisję
jeżeli zgoda zostanie wyrażona firma ogłasza w dwóch…
… - cena po jakiej można walor sprzedać na rynku; zależy od korzyści jakie może osiągnąć akcjonariusz, sytuacji osiąganej przez firmę, stopnia wiarygodności, sytuacja w całej branży oraz ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju.
Cena prawa poboru prawo zakupu akcji można odsprzedać C= B - E / P
B - bieżąca cena uprzednio wyemitowanych akcji
E - cena emisyjna nowych akcji
P - liczba niezbędnych praw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz