WACC - zadania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 5418
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WACC - zadania na egzamin  - strona 1 WACC - zadania na egzamin  - strona 2 WACC - zadania na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:


Zad.1. Wyznacz koszt kapitału pochodzącego z akcji uprzywilejowanych o nominale 200zł, uprawniających do dywidendy w wysokości 7,5% w skali roku. Cena rynkowa tych akcji to 217zł.
Zad.2. Wyznacz koszt kapitału pochodzącego z nowej emisji akcji uprzywilejowanych. Spółka wyemitowała 100.000 akcji uprzywilejowanych, które zostały sprzedane po 23zł za akcję. Akcja daje prawo do rocznej dywidendy w wysokości 4,5zł. Emisja akcji kosztowała spółkę łącznie 50.000zł.
Keau=20%
Zad. 3.
Kapitał spółki akcyjnej składa się z 600.000 akcji zwykłych, których cena rynkowa wynosi 24zł. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła na dywidendę łącznie 2.400.000zł, a planowany wzrost dywidendy wynosi 5% rocznie. Wyznacz koszt kapitału akcyjnego tej spółki.
Kaz=22,5%
Zad. 4. Spółka wyemitowała 150.000 akcji zwykłych ponosząc łączne koszty emisji w wysokości 60.000zł. Cena rynkowa jednej akcji wynosi 6,4zł. Spółka planuje w tym roku wypłacić dywidendę w wysokości 0,81zł na akcję, w latach przyszłych będzie ona wzrastać w tempie 6% rocznie. Oblicz koszt tego kapitału.
Keaz=19,5%
Zad. 5.
Oblicz koszt kapitału pochodzącego z kredytu bankowego w wartości 150.000zł, wiedząc, że kredyt jest oprocentowany 20% rocznie.
Kkb=16,2%
Zad. 6.
Oblicz koszt kapitału pochodzącego z emisji obligacji o wartości nominalnej 175zł każda.
Obligacje te są oprocentowane 12,4% rocznie, wartość rynkowa jednej obligacji wynosi 180zł, a odsetki były wypłacone pół roku temu.
Vo=168,84
Ko=10,41%
Zad. 7.
Struktura kapitału firmy ALFA kształtuje się następująco:
1 mln zł to kapitał akcyjny uprzywilejowany: cena nominalna akcji uprzywilejowanej 20 zł; stopa dywidendy 7%; cena rynkowa akcji uprzywilejowanej 32 zł.
3 mln zł to nowa emisja akcji zwykłych po bieżącym kursie akcji: kurs akcji 17 zł; jednostkowy koszt emisji 4 zł; dywidenda zeszłoroczna 2,5 zł; stopa wzrostu dywidendy 5%.
2,5 mln zł to zyski niepodzielone.
Stopa podatku dochodowego obowiązująca w bieżącym roku. Wyznacz WACC. Zinterpretuj wynik. Zad. 8.
Struktura kapitału firmy ALFA kształtuje się następująco:
3 mln zł to kapitał akcyjny uprzywilejowany: cena nominalna akcji uprzywilejowanej 100 zł; stopa dywidendy 5%; cena rynkowa akcji uprzywilejowanej 110 zł.
5 mln zł to nowa emisja akcji zwykłych po bieżącym kursie akcji: kurs akcji 30 zł; jednostkowy koszt emisji 3 zł; dywidenda wypłacona 3 lata temu 2 zł; stopa wzrostu dywidendy 8%.
2 mln zł to zyski niepodzielone.
2 mln to obligacje oprocentowane 5% rocznie; cena rynkowa 156 zł, cena nominalna 150 zł, odsetki wypłacono przed 4 miesiącami.


(…)

… zł to kapitał akcyjny uprzywilejowany (cena rynkowa akcji 95zł, wartość nominalna 100zł, stopa dywidendy 14%)
2,35 mln zł to kapitał akcyjny zwykły, z czego:
150.000zł to zyski niepodzielone,
pozostała część to akcje nowej emisji, sprzedawanej po bieżącej cenie akcji (kurs giełdowy 30zł, koszt emisji 3zł/akcja, zeszłoroczna dywidenda 2,5zł, wzrost dywidendy 9% rocznie)
Wyznacz WACC.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz