Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia  - strona 1 Podstawy finansów przedsiębiorstw – ćwiczenia  - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy Finansów Przedsiębiorstw  – ćwiczenia   Stola E.         Ź ródła finansowania przedsiębiorstwa i koszt kapitału       Zadanie 1  Spółka  X  ma  zamiar  pozyskać  nowy  kapitał  akcyjny  w  drodze  emisji  150000  akcji  uprzywilejowanych  do  dywidendy.  Posiadacze  akcji  będą  uprawnieniu  do  otrzymywania  rocznej  dywidendy w wysokości 5 zł na akcję. Spółka planuje sprzedawać akcje po 45 zł za sztukę.  Polecenia  Ustalić koszt pozyskanego kapitału, jeśli łączne koszty emisji wyniosą 60000 PLN.    Zadanie 2   Spółka akcyjna wyemitowała 1 mln akcji zwykłych, których obecna cena rynkowa kształtuje się na  poziomie  25  zł  za  akcję.  Ostatnio  wypłacona  dywidenda  wynosiła  4,20  PLN  za  akcję.  Spółka  na  wypłatę  dywidend    przeznacza  60%  zysku  netto,  a  rentowność  kapitału  własnego  wynosi  7,00%.  Łączne koszty emisji akcji wyniosły 130000 PLN.   Polecenia  1.  Ustalić koszt zwykłego kapitału akcyjnego tej spółki.  2.  Ustalić wartość zysku netto spółki.  3.  Ustalić wartość kapitału własnego.     Zadanie 3   Spółka akcyjna X na w swojej strukturze kapitałowej dług pochodzący z kredytu zaciągniętego na  kwotę  180000  PLN.  Nominalny  koszt  długu  wynosi  20%,  a  spółka  opodatkowana  jest  podatkiem  dochodowym od osób prawnych o stopie t.  Polecenia  Wyznaczyć koszt długu tej spółki oraz wartość tarczy podatkowej.     Zadanie 4   Spółka  akcyjna  X  emituje  obligacje,  których  cena  sprzedaży  wynosi  120000  PLN.  Roczny  kupon  odsetkowy wynosi 10 PLN.  Polecenia  Ustalić koszt finansowania spółki emisją tych obligacji.     Zadanie 5  Jaką  stopę  dyskontową  powinno  zastosować  przedsiębiorstwo  do  oceny  efektywności  inwestycji  finansowanej  w  ¾  kapitałem  własnym  pochodzącym  z  emisji  akcji  zwykłych,  a pozostałą  część  kredytem bankowym, którego nominalne oprocentowanie wynosi 16,70%. Koszt emisji jednej akcji  wynosi 1,30 PLN, a jej bieżąca cena rynkowa to 38 PLN. Właściciele akcji otrzymają dywidendę w  wysokości 10% rynkowej ceny akcji. Spółka planuje co roku zwiększać dywidendę o 2,50%.     Zadanie 5  Ile  wynosi  średni  ważony  koszt  kapitału  spółki,  która  w  1/3  finansuje  się  kapitałem  własnym  zwykłym, w ¼ kapitałem własnym uprzywilejowanym, w 1/5 pożyczką oprocentowaną nominalnie  na 12%, a w pozostałej części kapitałem pochodzącym z emisji obligacji. Koszt bonów skarbowych  wynosi 5%, akcje zwykłe spółki charakteryzują się takim samym poziomem ryzyka jak przeciętne 

(…)

… także faktura od dostawcy B, na kwotę 80000 PLN, z terminem
zapłaty w ciągu 35 dni, z istniejącą możliwością zapłaty wcześniejszej (w ciągu 2 dni) istnieje
możliwość opustu w wysokości 1%. Natomiast bank udziela kredytu obrotowego, od którego
pobiera odsetki wraz z prowizją na poziomie 12% rocznie, ale naliczane są co miesiąc po 1%.
Oceń koszty powyższych rozwiązań.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz