Obligacje - Emitent

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obligacje - Emitent - strona 1 Obligacje - Emitent - strona 2 Obligacje - Emitent - strona 3

Fragment notatki:

Obligacje
Obligacje jako papiery wartościowe są najsilniejszym konkurentem kredytu. Emituje się je w sytuacji, gdy bank nie może nam pomóc w naszym projekcie - firma jest duża i obciążenia kredytowe dla banku są zbyt duże. Obligacje nie są możliwe do wyemitowania przez małe podmioty. Definicja: Obligacja jest to papier wartościowy, który stwierdza zobowiązanie emitenta względem inwestora.
Cechy obligacji:
Termin wykupu - jest to termin, po upływie którego emitent zobowiązany jest dokonać wykupu. Większość obligacji ma określony termin wykupu, jednak istnieje wyjątek od tej reguły, czyli tzw. obligacje wieczne - nigdy się one nie kończą. Mogą być one do wykupienia jedynie na żądanie lub do wymiany na akcje.
Wartość nominalna - jest to wartość, którą emitent zwraca w momencie wykupu. Jest to nic innego jak wartość długu, czyli ile emitent pożycza / ile musi oddać.
Cena emisyjna - jest to cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi. Należy pamiętać, że obligacje są oprocentowane i przez to mogą być traktowane jako lokata kapitału. Cena emisyjna zależy od stóp procentowych na rynku. Jeśli np. stopa procentowa obligacji jest stała, a stopy procentowe na rynku spadają, to obligacja staje się coraz pewniejsza. Jeśli stopy procentowe na rynku rosną, to cena obligacji spada.
Oprocentowanie - jest to wielkość odsetek od zaciągniętego długu. Rodzaje obligacji.
Kuponowe - obligacje mające określoną wartość nominalną, od której naliczane są odsetki (wypłacane co jakiś czas). Należy emitować je, gdy mamy duże potrzeby gotówkowe i spodziewamy się dużych profitów w przyszłości. Zerokuponowe - odsetki nie są przy nich płacone, sprzedaje się je poniżej wartości nominalnej. Im dłużej od momentu emisji obligacji do momentu wykupu obligacji, tym większa jest różnica. Emitowane są zazwyczaj, gdy firma ma problemy z płynnością, ponieważ nie niosą one obowiązku płacenia odsetek i planowanie przepływów jest prostsze (łatwo obliczyć wartość obligacji). Obligacje te maja istotną przewagę nad kuponowymi - skoro odsetki nie występują, to wartość obligacji zmienia się równomiernie, na skutek zależności matematycznych i co za tym idzie, obligacje tego typu mają większa płynność (można się w jakimś momencie zatrzymać i je odkupić). W przypadku obligacji kuponowej pojawia się dyskusja, czy chcemy wykupić je przed odsetkami, czy po odsetkach (wartość obligacji jest bardzo zmienna).
Wartość wszystkich obligacji zawsze rośnie w czasie. Im wcześniej wartość realna przetnie wartość nominalną, tym lepsza jest obligacja (dla emitenta).


(…)

… poszczególnych obligacji, czyli rating obligacji.
Rating obligacji - jest to ocena ryzyka inwestycyjnego danej obligacji. Rating taki wykonują agencje ratingowe. Jest ich bardzo wiele, lecz tylko kilka jest na tyle wiarygodnych, aby uzyskać zaufanie i szacunek rynku finansowego (dwie najbardziej liczące się na rynku, to „Standard & Poors” oraz „Moody's”).
Agencje te mają duży wpływ na decyzje inwestorów…
… o obligacji o stałym oprocentowaniu). Jeśli stopa procentowa będzie się obniżać, to cena obligacji wzrośnie i odwrotnie. Zmiany te wynikają z matematycznej zależności stopy dyskonta i ceny rynkowej obligacji.
Rodzaje obligacji - prawa powiązane.
Do obligacji można dołączyć określone przywileje pozwalające na manipulowanie oprocentowaniem. Emitentów interesuje to, aby sprzedać obligacje o możliwie najniższym…
…, czy nie.
Obligacje z prawem pierwszeństwa.
Są to obligacje, które maja prawo do poboru nowych akcji emitenta w przypadku, gdy będą one emitowane. Emitent nie zobowiązuję się do emisji akcji, lecz obiecuje, że jeśli taka emisja kiedykolwiek nastąpi, to posiadacze obligacji będą mieli pierwszeństwo do ich zakupienia.
Obligacje z jedną z dwóch powyższych opcji będą tańsze do wyemitowania.
Obligacje zamienne.
Obligacje, które pozwalają inwestorowi na wymianę na akcje według ściśle określonych reguł, znanych w momencie emisji obligacji. Warunki te, to:
Współczynnik konwersji - miara określająca ile akcji przypada na jedną obligację. Jest on stały (kupując obligację zamienną z góry wiemy, ile akcji będziemy mogli uzyskać z wymiany).
Czas konwersji - określony jest czas, kiedy konwersja będzie miała miejsce.
Konwersja…
… poszczególnych obligacji, czyli rating obligacji.
Rating obligacji - jest to ocena ryzyka inwestycyjnego danej obligacji. Rating taki wykonują agencje ratingowe. Jest ich bardzo wiele, lecz tylko kilka jest na tyle wiarygodnych, aby uzyskać zaufanie i szacunek rynku finansowego (dwie najbardziej liczące się na rynku, to „Standard & Poors” oraz „Moody's”).
Agencje te mają duży wpływ na decyzje inwestorów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz