Rynek Obligacji w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek Obligacji w Polsce - strona 1 Rynek Obligacji w Polsce - strona 2 Rynek Obligacji w Polsce - strona 3

Fragment notatki:Obligacje należą do najbardziej popularnych instrumentów dłużnych.
Ustawa o obligacjach mówi nam, że:
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.
Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Kredytodawcą jest właściciel obligacji, natomiast kredytobiorcą jest emitent. Obligacja w przeciwieństwie do akcji, nie ma charakteru udziałowego. Nabywca obligacji nie może się czuć współwłaścicielem części majątku emitenta. Jej charakterystyczną cechą jest to, że ma ona z góry określony dochód wyrażony przez oprocentowanie obligacji.
Emitent obligacji jest zobowiązany zarówno do wypłacenia odsetek w określonych z góry wysokości i terminach, jak i do zwrotu pożyczonej kwoty (kapitału) przez wykup obligacji, również w wyznaczonym z góry terminie...

Obligacje korporacyjne
Są jedną z odmian obligacji, w przypadku których pieniądze pożyczamy danej firmie. Wiadomo, że ryzyko niewypłacalności danej firmy jest zdecydowanie większe niż ryzyko niewypłacalności państwa, wiec korporacje muszą oferować wyższe oprocentowanie swoich obligacji.
Obligacje korporacyjne oferują oprocentowanie rzędu kilku do kilkunastu procent. Wysokość oprocentowania zależy po części od ryzyka jakie kupujący ponosi oddając swoje pieniądze spółce, więc im większe ryzyko bankructwa spółki tym większe oprocentowanie. Oczywiście rzeczywiste ryzyko to tylko jeden z czynników wpływających na wysokość oprocentowania obligacji. To, że obligacje firmy X są oprocentowane na 10% w skali roku, a obligacje firmy Y na 12% w skali roku nie oznacza iż spółka X jest bardziej stabilna finansowo...

Obligacje należą do najbardziej popularnych instrumentów dłużnych. Ustawa o obligacjach mówi nam, że:
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.
Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Kredytodawcą jest właściciel obligacji, natomiast kredytobiorcą jest emitent. Obligacja w przeciwieństwie do akcji, nie ma charakteru udziałowego. Nabywca obligacji nie może się czuć współwłaścicielem części majątku emitenta. Jej charakterystyczną cechą jest to, że ma ona z góry określony dochód wyrażony przez oprocentowanie obligacji.
Emitent obligacji jest zobowiązany zarówno do wypłacenia odsetek w określonych z góry wysokości i terminach, jak i do zwrotu pożyczonej kwoty (kapitału) przez wykup obligacji, również w wyznaczonym z góry terminie.
Istnieje wiele możliwych do zastosowania podziałów obligacji. Ze względu na emitenta wyróżnia się:
- obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa
- obligacje municypalne, emitowane przez władze samorządowe
- obligacje korporacyjne, emitowane przez przedsiębiorstwa, banki Obligacje skarbowe i municypalne należą do najbardziej pewnych instrumentów lokowania wolnych środków pieniężnych, jednak ich oprocentowanie jest na ogół niższe w porównaniu z innymi obligacjami, gdyż ryzyko inwestora w przypadku tego instrumentu jest żadne lub niewielkie. Zachętą do inwestowania w obligacje władz publicznych są też preferencje podatkowe, polegające na zwolnieniu od podatku całości lub części dochodu z obligacji.
Ze względu na nabywców obligacje dzielą się na:
- obligacje oferowane wyłącznie osobom prywatnym,
- obligacje oferowane wy

(…)

…,
  -   ustawie o ofercie publicznej, 
  -   ustawie o finansach publicznych,
  -   w Kodeksie cywilnym.
Obligacjami obraca się na rynku pierwotnym i wtórnym. O rynku pierwotnym obligacji mówimy wtedy, gdy obligacje są sprzedawane pierwszemu właścicielowi. Następnie obligacje trafiają na rynek wtórny, gdzie odbywa się właściwy nimi obrót. Rynek pierwotny obligacji skarbowych w Polsce to przetargi obligacji lub oferta sprzedaży za pośrednictwem biur maklerskich. Rynek wtórny obligacji w Polsce to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
W Polsce największą popularnością wśród inwestorów cieszą się obligacje Skarbu Państwa. Emitowane są one od czerwca 1992 roku. Obligacje skarbowe stanowią podstawowy instrument finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego. Łączną wartość nominalną obligacje…
…. Obligacje przychodowe są oprocentowane wyżej niż obligacje ogólne, ponieważ nie są zabezpieczone tzw. pełną wiarą. Rating- Ocena ryzyka
To ocena wiarygodności emitenta dotycząca spłaty zadłużenia. Jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku. Nadawane są przez wyspecjalizowane agencje, na podstawie wszechstronnej analizy sytuacji danego podmiotu oraz otoczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz